Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij

"; newWindow=window.open("","",w1); newWindow.document.write(z); newWindow.document.close(); } // End -->
O firmie Oferta Plany emisji Katalog znaczków Historia znaczka Punkt sprzedaży Strona główna znaczków
 
Emisje znaczków polskich III kwartał 2002r.
 

ZABYTKOWE PAROWOZY

Powiększ
Powiększ

ilo¶ć znaczków: 4
nominały: 2 x 1,10 zł, 2 x 2 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
format znaczków: 51 x 31,25 mm
nakład i arkusz sprzedażny:
  arkusz 12 znaczkowy (3x1,10 zł, 3 x 1,10 zł,
     3 x 2 zł, 3 x 2 zł) - 300.000 szt,
  warto¶ci 2 x 1,10 zł, każdy znaczek oddzielnie
     w arkuszu po 20 znaczków - 4.100.000 szt.,
  warto¶ci 2 x 2,00 zł , każdy znaczek oddzielnie
     w arkuszu po 20 znaczków - 1.500.000 szt.
projektant: Jacek Brodowski
data obiegu: 21.09.2002 r.

Miło¶nicy starych parowozów nazywaj± Wolsztyn parowym eldorado Europy. Co roku na pocz±tku maja tłumnie ¶ci±gaj± tu na Wielki Parowy Show.

Wolsztyńska parowozownia powstała w 1907 r. Obecnie jest to jedyne takie miejsce, gdzie każdego dnia można zobaczyć stary parowóz wyruszaj±cy w trasę. Na ¶wiecie s± muzea czy skanseny parowozów, lecz nigdzie indziej nie s± one już wykorzystywane do prowadzenia planowych poci±gów.

Wolsztyńskie parowozy kursuj± na trasach do Poznania, Leszna i Zb±szynka. Każdego dnia pod par± s± trzy maszyny. Dwie dla poci±gów osobowych oraz jedna prowadz±ca poci±gi towarowe i wykonuj±ca manewry na stacji w Wolsztynie. Najstarszy znajduj±cy się w Wolsztynie parowóz TKi3-87 pochodzi z 1908 roku i jest nadal sprawny. Dum± jest jednak "Piękna Helena", polski parowóz Pm36-2, rozwijaj±cy prędko¶ć rzędu 130 km/h, który w 1937 roku został odznaczony złotym medalem na międzynarodowych targach w Paryżu. Ogółem w parowozowni w Wolsztynie znajduje się około 30 parowozów z 13 różnych serii.

Poczta Polska wprowadza do obiegu cztery znaczki pocztowe, na których przedstawiono parowozy z Wolsztyna. Do opracowania projektów graficznych znaczków pocztowych posłużyły zdjęcia Pana Dariusza Gulowatego.

warto¶ci 1,10 zł - parowóz osobowy Ok1-359. Zbudowany został w zakładach Schwarzkopf w Berlinie w 1917 r. Na polskich kolejach służbę rozpocz±ł po wojnie. Najpierw stacjonował w Toruniu póĽniej w GnieĽnie, Poznaniu, Międzyrzeczu, a od marca 1989 r. znajduje się w Wolsztynie.

warto¶ci 1,10 zł - parowóz osobowy 0l 49-7. Został skonstruowany w 1949 r. w zakładach Fablok - Chrzanów. Był produkowany do 1954 r. Obecnie jest to najczę¶ciej używany parowóz w wolsztyńskiej parowozowni, służ±cy do prowadzenia poci±gów osobowych.

warto¶ci 2 zł - parowóz towarowy Tki3-87. Jest to najstarszy parowóz z wolsztyńskiej parowozowni. Został zbudowany w Królewcu w 1908 r. na zamówienie kolei pruskich. Po wojnie trafił do Poznania. W 1995 r., po remoncie w GnieĽnie, trafił do Wolsztyna.

warto¶ci 2 zł - parowóz pospieszny Pm 36-2, zwany "Piękn± Helen±". W 1936 r. Biuro konstrukcyjne Lokomotyw w Chrzanowie opracowało do¶wiadczaln± serię parowozu pospiesznego do prowadzenia lekkich poci±gów ekspresowych o oznaczeniu Pm 36. Rok póĽniej zbudowano dwa parowozy tej serii. Jeden z nich, Pm 36-2, jako jedyny przetrwał zawieruchę wojenn± i był eksploatowany do 1965 r. W 1995 r. po remoncie trafił do Wolsztyna.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży dwa rodzaje kopert Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzonych datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Wolsztyn 1.

 

KLASYKA POLSKIEGO FILMU

Powiększ
Powiększ

ilo¶ć znaczków: 6
nominały: 1,10 zł każdy
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 6 sztuk
format znaczka: 43 x 31,25 mm
nakład: 1.200.000 szt.
projektant: Maciej Buszewicz
fotografie: Piotr Bujnowicz
data obiegu: 12.09.2002 r.

Aleksander Fredro (1793-1876) uważany jest za najwybitniejszego polskiego komediopisarza. Jego komedie obyczajowe zajmuj± się głównie życiem codziennym szlachty galicyjskiej w I połowie XIX w.

Fredro był mistrzem portretu psychologicznego, kreował barwne i charakterystyczne typy sceniczne. Najwybitniejsze komedie napisał w pierwszym okresie twórczo¶ci, do 1835 r. S± to: M±ż i żona, Pan Jowialski, ¦luby panieńskie, czyli Magnetyzm serca, Zemsta, Dożywocie. Wszystkie te utwory stanowi± klasykę teatru polskiego.

Aleksander Fredro pomysł "Zemsty" zaczerpn±ł z akt XVII-wiecznego procesu toczonego przez 30 lat przez Jana Skotnickiego i Piotra Firleja, wła¶cicieli zamku w Odrzykoniu. W 1828 r. Odrzykoń stał się własno¶ci± Fredry (po ¶lubie z Zofi± Skarbkow±) i w ten sposób trafiły do r±k pisarza dokumenty dawnego konfliktu.

Fredrze nie chodziło jednak o odtworzenie XVII-wiecznej historii. W pierwszym zamy¶le "Zemsta" miała być sztuk± współczesn±. W póĽniejszej redakcji akcja sztuki została cofnięta w czasie.

Tematem komedii, która powstała w latach 1832-33, jest spór o mur graniczny, a w zasadzie o zamek, do którego prawo roszcz± sobie Cze¶nik i Rejent.

W utworze nakre¶lono doskonały portret Polaków. Fredro stworzył galerię szlacheckich bohaterów, będ±cych reprezentantami różnych formacji kulturowych. S± zarówno postaci z czasów saskich (Cze¶nik, Dyndalski, Rejent) jak i typowe sylwetki epoki stanisławowskiej (Papkin).

Na podstawie powie¶ci powstało wiele niezapomnianych filmów i utworów teatralnych.

W tym roku będziemy mogli podziwiać kolejn± ekranizację Zemsty, tym razem w reżyserii Andrzeja Wajdy. Uroczysta premiera filmu odbędzie się 30 wrze¶nia w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Z tej okazji Poczta Polska wprowadzi do obiegu sze¶ć znaczków pocztowych - każdy o nominale 1,10 zł. Przy projektowaniu znaczków wykorzystano fotosy z filmu. Cała seria ukaże się w formie ozdobnego arkusika wydawniczego.

Na poszczególnych znaczkach zaprezentowano w kolejno¶ci następuj±ce postacie i wydarzenia:

 • Cze¶nika i Dyndalskiego
 • Klarę i Wacława
 • Papkina
 • Rejenta i Papkina
 • Rejenta i Cze¶nika
 • Podstolinę i Klarę

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży trzy rodzaje kopert Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzonych datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

 

XVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Zwi±zku Filatelistów w Ciechocinku


ilo¶ć znaczków: 1 w formie bloczka
nominał: 3,20 zł
technika druku: stalorytniczo-rotograwiurowa
papier: fluorescencyjny
format znaczka: 54 x 40,5 mm,
  bloczka: 74 x 105 mm
nakład:
  wersja perforowana - 400.000 szt.,
  wersja nieperforowana - 90.000 szt.
projektant: Andrzej Heidrich
rytownik: Czesław Słania
data obiegu: 01.09.2002 r.

W dniach 4-6 paĽdziernika odbędzie się XVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Zwi±zku Filatelistów w Ciechocinku. Odbywaj±cy się co cztery lata zjazd statutowy ma na celu wybór nowych władz Zwi±zku. W ZjeĽdzie weĽmie udział 54 delegatów, członkowie honorowi PZF oraz przedstawiciele Poczty Polskiej.

Wprowadzany do obiegu znaczek pocztowy, upamiętniaj±cy to wydarzenie, przedstawia Pijalnię Wód Mineralnych. Zbudowana z drewna, w stylu szwajcarskim powstała w latach 1880 - 1881, wg projektu Edwarda Cichockiego.

Ciechocinek - nazywany Perł± Uzdrowisk Polskich - jest jednym z najbardziej znanych kurortów. Ceniony jest ze względu na naturalne Ľródła lecznicze i mikroklimat. Bogactwem Ciechocinka s± wody solne, posiadaj±ce wła¶ciwo¶ci lecznicze.

Historia ciechocińskich Ľródeł solankowych sięga bardzo odległych czasów. Jako najstarsze uważa się zapiski z XIII w. W 1235 r. ksi±żę Konrad I Mazowiecki wystawił dokument, w którym przekazał w wieczn± dzierżawę sprowadzonemu przez siebie zakonowi Krzyżackiemu dwie warzelnie soli, za co zakon był zobowi±zany do ¶wiadczenia deputatów solnych dworom księcia i biskupa.

Kiedy po pierwszym rozbiorze Polski Wieliczka i Bochnia, miejscowo¶ci bogate w złoża soli, znalazły się pod zaborem austriackim, Ľródła solankowe Ciechocinka zwróciły uwagę kompetentnych urzędów nowej administracji. Z inicjatywy Stanisława Staszica powstał projekt pozyskiwania soli ze Ľródeł solankowych.

Dat± przełomow± w historii Ciechocinka był rok 1836, kiedy to w miejscowym zajeĽdzie zainstalowano cztery miedziane wanny lecznicze. Dało to pocz±tek Zakładowi Zdrojowemu, który był zal±żkiem uzdrowiska. Z czasem Ciechocinek stawał się coraz bardziej popularny, powstawały pensjonaty dla coraz liczniej przyjeżdżaj±cych kuracjuszy.

Kurort rozrastał się i rozwijał. Zaowocowało to przyznaniem Ciechocinkowi w 1916 r. praw miejskich.

Tak jak dawniej, Ciechocinek przyci±ga dzisiaj kuracjuszy i wczasowiczów nie tylko swoimi walorami leczniczymi, lecz także malowniczym położeniem, zieleni± licznych skwerów i urokiem wielu miejsc spacerowych.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Ciechocinek 1.

 

Sanktuaria Maryjne:
Ko¶ciół Matki Bożej Nieustaj±cej Pomocy w Jaworznie,
Katedra Krzyża ¦więtego w Opolu,
Ko¶ciół Wniebowzięcia Naj¶więtszej Marii Panny w Tr±bkach Wielkich


ilo¶ć znaczków: 3
nominał: : 2 x 1,10 zł, 2 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
format znaczków: 31,25 x 39,5 mm
nakłady:
  warto¶ci 1,10 zł - 3.300.000 szt.,
  warto¶ci 1,10 zł - 3.300.000 szt.,
  warto¶ci 2 zł - 1.000.000 szt.
projektant: Zbigniew Stasik
data obiegu: : 14.08.2002

Kontynuuj±c cykl "Sanktuaria Maryjne", Poczta Polska wprowadza do obiegu kolejne trzy znaczki pocztowe. Przedstawiono na nich wizerunki Matki Boskiej, które zostały koronowane przez Ojca ¦więtego, Jana Pawła II. S± to :
 • warto¶ci 1,10 zł - Matka Boża Nieustaj±cej Pomocy z ko¶cioła Matki Bożej Nieustaj±cej Pomocy w Jaworznie. W stosunkowo młodej parafii w Jaworznie od samego pocz±tku jej istnienia szerzy się kult Matki Bożej Nieustaj±cej Pomocy. Ko¶ciół - sanktuarium, w którym znajduje się obraz, wzniesiono w 1984 r. Wcze¶niej istniał tu o¶rodek duszpasterski z kaplic±, do której przybył w 1978 r. pielgrzym - kardynał Karol Wojtyła.
  Przedstawiony na znaczku wizerunek jest kopi± obrazu, który znajduje się w ko¶ciele ¶w. Alfonsa w Rzymie.
 • warto¶ci 1,10 zł - Matka Boża Opolska z katedry Krzyża ¦więtego. Obraz pochodzi z Piekar, z końca XV w. Namalowany został na desce lipowej, przez nieznanego artystę z kręgu czeskich warsztatów malarskich. Już w ¶redniowieczu obraz słyn±ł łaskami. W XVII w. zacz±ł nabierać coraz większego rozgłosu. W 1680 r. cesarz Leopold I sprowadził wizerunek Piekarskiej Madonny do Pragi, gdzie szalała zaraza. W uroczystej procesji obnoszono go po całym mie¶cie. Gdy niebezpieczeństwo minęło, obraz obdarowany licznymi wotami, powrócił do Piekar.
  W 1702 r. przewieziono go do Opola, z obawy przed potopem szwedzkim. Od tego czasu obraz Matki Bożej Piekarskiej znajduje się na stałe w Opolu.
 • warto¶ci 2 zł - Matka Boża Tr±bkowska z ko¶cioła Wniebowzięcia NMP w Tr±bkach Wielkich. Ko¶ciół ten należy do jednej z najstarszych parafii na Pomorzu i od kilkuset lat jest miejscem szczególnego kultu maryjnego. Według zapisów historycznych już w XIII w. istniała tu ¶wi±tynia, zniszczona w XVII w., prawdopodobnie podczas wojen szwedzkich.
  Rozwijaj±cy się kult maryjny i ruch pielgrzymkowy nasilił się od 1720 r. W 1730 r. wojewodzina pomorska Konstancja Czapska wyjednała w Rzymie specjalne odpusty dla pielgrzymów przybywaj±cych do Tr±bek Wielkich oraz wybudowała do dzi¶ stoj±cy ko¶ciół parafialny, w którym znajduje się wizerunek Matki Bożej.
  Obraz nieznanego artysty powstał prawdopodobnie w gdańskim o¶rodku malarskim, w drugiej połowie XVII w. Oprawiony jest w srebrne, bogato zdobione ramy.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży 3 rodzaje kopert Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzonych datownikami okoliczno¶ciowymi, stosowanymi w Urzędach Pocztowych Jaworzno 3, Opole 1, Tr±bki Wielkie.

 

VII wizyta papieża Jana Pawła II w Polsceilo¶ć znaczków: 3
nominał: 1,10 zł, 1,80 zł, 3,20 zł
technika druku:
  warto¶ci 1,10 zł , 1,80 zł - offset
  warto¶ci 3,20 zł - staloryt
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
format znaczków:
  warto¶ci 1,10 zł, 1,80 zł - 43 x 31,25 mm
  warto¶ci 3,20 zł -39,5 x 31,25 mm (znaczek), 74 x 59 mm (bloczek)
nakłady:
  warto¶ci 1,10 - 8.000.000 szt.,
  warto¶ci 1,80 zł - 2.700.000 szt.,
  warto¶ci 3,20 zł - 400.000 szt.
projektant:
  znaczków - Janusz Wysocki
  znaczka w formie bloczka - Maciej Jędrysik
rytownik - Czesław Słania
data obiegu:
  znaczków - 05.08.2002 r.
  znaczka w bloczku - 16.08.2002 r.

VII wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce będzie miała miejsce w dniach od 16 do 19 sierpnia br. Papież odwiedzi m.in. sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, ¶więtuj±ce 400-lecie swojego istnienia oraz po¶więci bazylikę Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w Krakowie.

Poczta Polska, wzorem ubiegłych lat upamiętnia kolejn± pielgrzymkę papiesk±, wydaj±c z tej okazji trzy znaczki pocztowe. Przedstawiono na nich:

 • warto¶ci 1,10 zł - papieża Jana Pawła II na tle bazyliki Matki Bożej Anielskiej z sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  Sanktuarium powstało na pocz±tku XVII wieku jako fundacja Mikołaja Zebrzydowskiego i należy dzisiaj do najciekawszych w Polsce założeń krajobrazowo- architektonicznych i do najczę¶ciej uczęszczanych polskich miejsc pielgrzymkowych.
  Z sanktuarium kalwaryjskim był mocno zwi±zany Ojciec ¦więty Jan Paweł II, który przebywał tu wielokrotnie. Pielgrzymował tu jako mały chłopiec wraz ze swoim ojcem, z pobliskich Wadowic. Następnie przybywał tutaj z Krakowa, zwłaszcza wtedy, gdy zasiadł na stolicy ¶w. Stanisława. Przybywał też na różne uroczysto¶ci archidiecezjalne, także prywatnie - na samotn± modlitwę i kontemplację.
 • warto¶ci 1,80 zł - papieża Jana Pawła II na tle sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
  Mie¶ci się ono na terenie będ±cym własno¶ci± Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Klasztor tego zgromadzenia był dobrze znany papieżowi. Już w czasie okupacji id±c do pracy w Solvayu codziennie go mijał i wstępował do zakonnej kaplicy. Kroniki zakonne notuj± dopiero te wydarzenia, w których uczestniczył jako młody kapłan, a potem Pasterz diecezji krakowskiej, zainteresowany dziełem apostolskim Zgromadzenia i rozwijaj±cym się kultem Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez siostrę Faustynę Kowalsk± (1905-1938). Rosn±ca sława ¶więto¶ci jej życia przyci±gała do tego miejsca wielu pielgrzymów. St±d też wynikła konieczno¶ć budowy nowej ¶wi±tyni, której projekt został przedstawiony Ojcu ¦więtemu w 1997 r.
 • warto¶ci 3,20 zł - sylwetkę papieża Jana Pawła II na tle Wawelu.
  Wzgórze wawelskie w Krakowie od zarania polskiej historii stanowiło centrum władzy ¶wieckiej i duchownej. W 1000 r. w Krakowie powstało biskupstwo, a wkrótce potem wzniesiono na Wawelu pierwsz± katedrę. Zamek wawelski służył władcom Polski jako rezydencja od połowy XI wieku do pocz±tku XVII wieku. Swój obecny kształt uzyskała w latach około 1504-1535 za czasów królów Aleksandra Jagiellończyka (1501-1506) i Zygmunta Starego (1506-1548). Budowę renesansowego zamku rozpoczęli mistrz Eberhard Rosemberger, odpowiedzialny za partie murarskie i Franciszek Florentczyk, którego dziełem s± kamienne elementy dekoracyjne oraz krużganki. Ich prace kontynuowali mistrz Benedykt i Florentyńczyk, Bartolomeo Berrecci. Wspólnym dziełem tych artystów jest jeden z najokazalszych zabytków architektury renesansowej w Europie.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży trzy rodzaje kopert Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzonych dwoma datownikami okoliczno¶ciowymi, stosowanymi w Urzędzie Pocztowym Kraków 1.

 

¦wiatowa Wystawa Filatelistyczna Philakorea 2002 i Amphilex 2002


ilo¶ć znaczków: 1
nominał: 2 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
format znaczka: 43 x 31,25 mm
nakład: 450.000 szt.
projektant: Janusz Wysocki
data obiegu: 12.07.2002 r.

W tym roku najbardziej prestiżowymi wystawami filatelistycznymi s±: ¶wiatowa w Korei Południowej - Philakorea 2002 i międzynarodowa w Holandii - Amphilex 2002.

Wystawa w Seulu trwać będzie od 2 do 11 sierpnia. W ostatnich dwóch dniach odbędzie się 67 kongres FIP (Międzynarodowej Federacji Filatelistyki).

Philakorea 2002 ma na celu uczczenie tegorocznych XVII Mistrzostw ¦wiata w piłce nożnej oraz XIV Azjatyckich Igrzysk w Pusan. Jest również doskonał± okazj± do promocji koreańskiej kultury.

Wystawa w Amsterdamie trwać będzie od 30 sierpnia do 3 wrze¶nia. Została zorganizowana z okazji 150. rocznicy emisji pierwszego znaczka holenderskiego, w 1852 r.

Poczta Polska, bior±ca udział w wystawie w Holandii, upamiętnia te dwa doniosłe wydarzenia w ¶wiecie filatelistyki, wprowadzaj±c do obiegu znaczek pocztowy. Przedstawiono na nim kwiat hibiskus- narodowy symbol Korei Południowej oraz tulipany - reprezentuj±ce Holandię.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

 

200. rocznica urodzin Ignacego Domeyki.


ilo¶ć znaczków: 1
nominał: 2,60 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
format znaczka: 43 x 31,25 mm
nakład: 400.000 szt.
projektant: Maciej Jędrysik
data obiegu: 03.07.2002 r.

W 2002 r. mija dwusetna rocznica urodzin Ignacego Domeyki (1802-1889), wybitnego polskiego patrioty i uczonego. Z tej okazji Poczta Polska wspólnie z Poczt± Chile wyda znaczek pocztowy.

Ignacy Domeyko, z wykształcenia mineralog i geolog Uniwersytetu w Wilnie, brał udział w powstaniu listopadowym. Po jego upadku wyemigrował za granicę. We Francji kontynuował studia geologiczne i górnicze. W 1837 r. ukończył parysk± Ecole de Mines jako inżynier górniczy.

W 1838 r. wyjechał do Chile, gdzie przebywał aż do ¶mierci w 1889 r. Stworzył tam naukowe podstawy eksploatacji chilijskich bogactw mineralnych. Założył sieć meteorologiczn± i stworzył muzeum etnograficzne. Był profesorem i ponad 15 lat rektorem największego chilijskiego Uniwersytetu w Santiago.

Jego działalno¶ć w Chile przyczyniła się w dużym stopniu do rozwoju tego kraju pod względem kulturalnym i przemysłowym. Jego imieniem zostały nazwane m.in. minerały i pasmo górskie w Andach.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

 

Miasta polskie


ilo¶ć znaczków: 2
nominał: 1,80 zł, 2,60 zł
technika druku: rotograwiura
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 100 sztuk
format znaczka:
  warto¶ci 1,80 zł - 25,5 x 31,25 mm
  warto¶ci 2,60 zł - 31,25 x 25,5 mm
nakład: wielomilionowy, powtarzalny
projektant: Andrzej Gosik
data obiegu: 1.07.2002 r.

Kontynuuj±c cykl "Miasta polskie", Poczta Polska wprowadza do obiegu kolejne dwa znaczki, na których przedstawiono:

warto¶ci 1,80 zł - romańsk± patenę z 1193 r., zwi±zan± z osob± Mieszka Starego, obecnie przechowywan± w skarbcu bazyliki pw. Wniebowzięcia Naj¶więtszej Marii Panny-Sanktuarium ¶w. Józefa w Kaliszu. W tle znaczka przedstawiono fasadę bazyliki.
Najstarsza wzmianka o Kaliszu pochodzi z II wieku naszej ery, kiedy to Klaudiusz Ptolomeusz nazwę "Kalisia" zapisał w swym "Zarysie geografii". Dzięki temu Kalisz uzyskał zaszczytne miano najstarszego miasta w Polsce.

warto¶ci 2,60 zł - hermę - relikwiarz ¶w. Zygmunta, z daru Kazimierza Wielkiego w 1370 r., w formie popiersia, obecnie przechowywany w ko¶ciele Wniebowzięcia Naj¶więtszej Marii Panny w Płocku, w tle założenie zamkowo - katedralne na Wzgórzu Tumskim.
Pocz±tki miasta s± ¶ci¶le zwi±zane z okresem kształtowania się państwa polskiego. Zal±żkiem Płocka była wzniesiona w X w. na miejscu o¶rodka kultu pogańskiego, na wzgórzu Tumskim, siedziba władcy feudalnego.
Wielki awans historyczny Płocka, który stworzył z tego grodu najważniejsze obok Krakowa ognisko sztuki, dokonał się w okresie panowania Władysława Hermana (1079-1102), kiedy to Płock stał się stolic± Polski.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży dwie koperty Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędach Pocztowych: Kalisz 1 i Płock 1.

   

Copyright © 2004-2020 Poczta Polska Pocztowe Centrum Filatelistyki ul. Grochowska 23/31, 00-942 Warszawa =05-07-2020 13:30:36=
Strona główna Poczty Polskiej English version of Polish Post Stamps