Poczta Polska
CUP - Wydział Usług Filatelistycznych
ul. Grochowska 23/31
00-942 Warszawatel.: (22) 515 22 41
fax: (22) 515 22 39 e-mail:

- klienci krajowi: pcf.kraj@centrala.poczta-polska.pl
- klienci zagraniczni: pcf@centrala.poczta-polska.pl

Rok założenia: 2004
NIP: 525-000-73-13

Bank Pocztowy S.A. (obsługa bieżąca)
konto: 44 1320 0019 0099 0271 2000 0013

Bank PEKAO S.A. (obsługa przekazów zagranicznych)
konto: 42 1240 1024 1111 0010 0764 6918

Dział Sprzedaży
tel.: (22) 515 22 57
tel.: (22) 515 22 42
tel.: (22) 515 22 40
tel.: (22) 515 22 59
fax: (22) 515 22 66

Punkt Sprzedaży Detalicznej
tel.: (22) 515 22 59

Znaczek Personalizowany
tel.: (22) 548 16 57

* UWAGA: numery kierunkowe telefonów podano dla telefonujących z terenu Polski.
Dla telefonujących spoza terenu Polski numer kierunkowy to: (+48)(22) dla Warszawy 

Działalność:

  • Zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej w walory filatelistyczne krajowe i zagraniczne.
  • Prowadzenie handlu walorami filatelistycznymi w kraju i zagranicš.
  • Propagowanie idei kolekcjonowania walorów filatelistycznych w społeczeństwie.
  • Prowadzenie obsługi indywidualnych abonentów krajowych
  • Przerób i handel znaczkami personalizowanymi.