Polskie znaczki pocztowe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SKLEPY FILATELISTYCZNE
  REGULAMINY / UCHWAŁY
  ENGLISH VERSION
 

 

450 lat Poczty Polskiej 1558-2008

autor projektu: Maciej Jędrysik
ilość znaczków: 1
wartość: 20 zł
nakład: 200.000 sztuk
technika druku: sitodruk
format znaczka: 85 x 52 mm
format bloku: 105 x 75 mm
materiał: tkanina jedwabna
data obiegu: 19 grudnia 2008 r.


Koperta FDC
Szanowni Państwo,

450 lat Poczty Polskiej 1558-2008

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Niezwykła emisja, jaką stanowi wydrukowany na jedwabiu znaczek w bloku, to zwieńczenie obchodów jubileuszu 450-lecia Poczty Polskiej. Znaczek przedstawia gońca konnego na tle  panoramy renesansowego Krakowa (koniec XVI w.). Na kopercie FDC znajduje się ilustracja pokazująca kobietę z listem adresowanym do Krakowa. Za nią znajduje się fragment renesansowej architektury ze skrzynką na listy. Jest to tzw. "buca delle lettere" czyli "otwór na listy", który ma kształt lwiej paszczy. Grafika na kopercie ilustruje fakt przesyłania poczty między Wenecją i Krakowem - to symboliczna ilustracja pierwszego połączenia pocztowego ustanowionego przez króla Zygmunta Augusta. Również dlatego zarówno na kopercie jak i na datowniku znajduje się królewski monogram. Datownik okolicznościowy stosowany jest w Urzędzie Pocztowym
Warszawa 1.

Fragment przywileju królewskiego

"W piśmie niniejszym podajemy do powszechnej wiadomości, iż - mając na oku własną tudzież Naszych poddanych wygodę, abyśmy zarówno My jak oni mogli wygodniej do Włoch przesyłać zarówno listy jako też inne tam załatwiać sprawy - urządzamy stałą łączność czyli ustanawiamy tak zwaną pocztę tj. rozstawne konie Kraków-Wenecja, kursującą stale w oznaczonych okresach, latach i dniach. Ażeby zaś poczta takowa tym lepiej i sprawniej swe zadania spełniać mogła - wyznaczamy na dyrektora dla niej szlachetnie urodzonego Prospera Prowanę, Naszego pośrednika w Krakowie, którego prawość i obrotność są Nam dobrze znane: zarządzamy więc pismem niniejszym, aby wszyscy uznali go i poczytali za dyrektora i opiekuna tejże poczty. Jemuż zarazem dajemy pełną i nieograniczoną władzę zarządzania i kierowania rzeczoną pocztą wraz z gońcami tudzież zawiadywania i spełniania wszystkiego, co do urzędu dyrektora i opiekuna poczty należy."

Filatelistyka

W historii polskiej filatelistyki mamy drugi raz do czynienia ze znaczkiem drukowanym na jedwabiu. Pierwszy ukazał się z okazji 400-lecia Poczty, w grudniu 1958 r. Było to nieząbkowane wydanie jubileuszowe bloku o nominale 50 zł, na którym granatową kreską na jasnofioletowym tle przedstawiono reprodukcję obrazu Apoloniusza Kędzierskiego "Na kieleckim szlaku" ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji, dzieła zaginionego podczas II wojny światowej. Identyczny rysunek widnieje na wydanym w październiku tego samego roku znaczku o nominale 2,50 zł z okazji wystawy filatelistycznej "400 lat Poczty Polskiej". Znaczki te wydrukowano czarnym kolorem na kremowym tle. Pewną ich liczbę wydano w arkusikach z dodatkowym perforowanym marginesem, jako wklejkę do 1. tomu książki "Polskie znaki pocztowe". Część nakładu wydania jubileuszowego na jedwabiu posiadała błędy, polegające na druku po stronie zagumowanej. Tego typu znaczki stanowią dziś najatrakcyjniejsze obiekty kolekcjonerskie.
Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - Poznań 2008

autorka projektu: Anna Niemierko
ilość znaczków: 1
wartość: 2,40 zł
nakład: 400.000 sztuk
technika druku: rotograwiurowa
format znaczków: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 50 szt. znaczków
data obiegu: 1 grudnia 2008 r.


Koperta FDC
Szanowni Państwo,

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - Poznań 2008

W dniach 1-12 grudnia 2008 r. odbyła się w Poznaniu konferencja, którą zorganizował Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC). Gospodarzem był Rząd RP, a przygotowania koordynowało Ministerstwo Środowiska RP. Celem konferencji, w której brały udział delegacje z ponad 190 krajów, było m.in. ustalenie na kolejny rok planu współpracy w dziedzinie ochrony klimatu, omówienie zasad zmniejszania emisji do atmosfery dwutlenku węgla przez poszczególne kraje oraz sprawy finansowe związane z transferem technologii, pozwalających na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Konferencji towarzyszyły seminaria, happeningi oraz wystawy. Podobne spotkanie odbyło się rok temu na Bali, a kolejne zaplanowane jest za rok w Kopenhadze. Spotkania międzynarodowe są konieczne m.in. ze względu na realizację obowiązującego do 2012 r. protokołu z Kioto - porozumienia krajów uprzemysłowionych w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych u siebie i wspierania technologii proekologicznych w mniej rozwiniętych krajach.

Zmiany i ochrona klimatu

Zmiany klimatu są zjawiskiem naturalnym, zachodziły na Ziemi od początku jej istnienia. Jak wiadomo na terenie Polski były niegdyś lodowce, a na Saharze rosły bujne lasy. Jednak zmiany, jakie zaszły w epoce rewolucji przemysłowej i skoku technologicznego, napawają niepokojem, choć trudno jeszcze precyzyjnie określić, jakie będą ich skutki. Badaniem globalnych zmian klimatu nauka zajmuje się zaledwie od 20-30 lat. Dopiero w latach 70. XX w. rozpoznano problem "dziury ozonowej". Liczba mieszkańców Ziemi w XX w. wzrosła czterokrotnie, a w XXI w. prawdopodobnie jeszcze się podwoi. Zmiany wynikające z działalności człowieka zachodzą coraz szybciej. Głównym rozpoznanym zagrożeniem jest ocieplanie klimatu na skutek emisji dwutlenku węgla do atmosfery (35 mld ton rocznie). Skutkiem ocieplenia może być roztopienie się lodowców i zalanie części kontynentów przez wody oceanów, a w konsekwencji migracja ludności. Ponadto wyginie prawdopodobnie wiele gatunków flory i fauny, pojawią się pustynie, a co za tym idzie, głód. Jeśli pewne działania w gospodarce każdego kraju, w jego przemyśle, a nawet w każdym gospodarstwie domowym mogłyby zmienić tę sytuację lub choćby oddalić niektóre zagrożenia, to warto spróbować. Ochrona klimatu i zasobów naturalnych Ziemi to nie tylko sprawa rządów, ale każdego z nas. Konferencja w Poznaniu przyczyniła się do zorganizowania przez Ministerstwo Środowiska kampanii edukacyjnej pod hasłem "Zmień nawyki na dobre, zmień klimat na lepszy". Ma ona uświadomić nam, że stosując alternatywne źródła energii, sadząc lasy, oszczędzając wodę i prąd, segregując śmieci i ograniczając spalanie paliwa w samochodach możemy pozytywnie wpływać na naszą planetę i stabilność jej klimatu.

Kilka prostych zasad:

- stosuj energooszczędne żarówki;
- kupuj sprzęt AGD z programami oszczędnymi i wykorzystuj go ekonomicznie (np. nie zostawiaj otwartych drzwi   lodówki);
- wyłącz funkcję stand-by, pożerającą energię przez cały rok;
- zakręcaj wodę podczas mycia zębów;
- nie gotuj więcej wody niż akurat potrzebujesz - oszczędzasz energię;
- makulatura ratuje drzewa, przetwarzające CO2 w tlen;
- obniżenie temperatury w domu o 1 stopień zmniejszy emisję CO2 o 300 kg rocznie;
- płynna jazda samochodem, bez zbędnych obciążeń, zamykanie okien i ograniczenie użycia klimatyzacji to   mniejsze zużycie paliwa.

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Z okazji konferencji klimatycznej w Poznaniu Poczta Polska wydała znaczek prezentujący w symbolicznej formie graficznej globalne zmiany klimatyczne. Na kopercie FDC znalazło się logo konferencji. Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Poznań 1.
Rok Zbigniewa Herberta

autorka projektu: Anna Niemierko
ilość znaczków: 1
wartość: 2,10 zł
nakład: 500.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25   x 39,5  mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 20 szt. znaczków
data obiegu: 1 grudnia 2008 r.


Koperta FDC
Szanowni Państwo,

Rok Zbigniewa Herberta

28 lipca 2008 roku minęła dziesiąta rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych polskich artystów słowa XX w., Zbigniewa Herberta. Ten znakomity poeta, eseista i dramaturg nigdy nie doczekał się Nagrody Nobla, choć zdaniem wielu znawców i miłośników jego twórczości rozsianych po całym świecie, należała mu się ona jak nikomu innemu. Z tej okazji Sejm RP roku uchwalił rok 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta. 

Barbarzyńca w ogrodzie

Zbigniew Herbert urodził się w 1924 r. we Lwowie. W jego bogatym życiorysie nie brak wydarzeń dramatyczych. Po zdaniu na tajnych kompletach matury w zajętym przez Niemców Lwowie, studiował polonistykę, następnie w Krakowie ekonomię w Akademii Ekonomicznej oraz prawo na UJ, a także rozpoczął studia na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Jednocześnie zaangażował się w działalność konspiracyjną AK. Podczas okupacji pracował m.in. jako karmiciel wszy dla instytutu produkującego szczepionki przeciw tyfusowi. Prawo ukończył w 1949 r. na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i zaczął studiować filozofię. To wszechstronne wykształcenie zaowocowało później wybitną poezją, wymagającą od czytelnika wysiłku intelektualnego i znajomości wielu dziedzin nauki i sztuki. Debiutował w 1950 r. na łamach prasy, a debiut książkowy Struna światła ukazał się sześć lat później. W latach osiemdziesiątych XX w. Herbert stał się poetą polskiej opozycji. Zawsze tworzył na uboczu głównego nurtu poetyckigo, chodząc własnymi poetyckimi drogami.

Pod rękę z Panem Cogito

Jako swoje alter ego Zbigniew Herbert stworzył postać Pana Cogito. To jego ustami mówił prawdy trudne i bolesne, opowiadał o rzeczach zwyczajnych, świecie rzeczywistym i światach urojonych, stale wędrując nie tylko po ścieżkach życia, ale i po zwyczajnych drogach wsi, miast i miasteczek, także po ścieżkach wyobraźni. Ciągle czegoś szukał i nie znajdował, ciągle się czemuś dziwił, ciągle przystawał w zamyśleniu, ciągle coś go zaskakiwało. Pan Cogito to człowiek współczesny, a jednocześnie mocno zanurzony w cywilizacji śródziemnomorskiej i w jej dziedzictwie, pełen sprzeczności, budzący u odbiory zarówno zachwyt nad prostymi prawdami, które głosi, postawą wobec świata, którą reprezentuje, jak i sprzeciw wobec niektórych rozwiązań, które przedstawia. Podobnie jak Pan Cogito, w życiu poeta także nie uznawał kompromisów. Dawni przyjaciele stawali się nagle jego wrogami. Dla takich postaw nie miał zrozumienia. Oto, jak na ten temat wypowiedział się w wierszu Przesłanie Pana Cogito

[...} bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku tylko to się liczy [...]

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie [...]

Bądź wierny Idź

Obywatel świata

Zbigniew Herbert wiele podróżował po świecie (m.in. Austria, Francja, USA, Holandia, Belgia, Izrael). Stale wracał do kraju i stale z niego wyjeżdżał. Ostatecznie wrócił do Polski w 1992 r., już poważnie chory. Zmarł 28 lipca 1998 roku w Warszawie. Pochowany na warszawskich Powązkach, został odznaczony pośmiertnie Orderem Orła Białego. Był laureatem licznych nagród, przyznawanych mu na całym świecie.

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Z okazji Roku Zbigniewa Herberta Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek, na którym zamieszczono graficzną podobiznę poety na tle jego wierszy. Koperta FDC ozdobiona została faksmile rękopisu wiersza poety Kamyk, który wydrukowano na tle szaroniebieskiego kamienia. Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.    

Słowniczek

aleter ego - dosłownie: "drugi ja", powiernik, zaufany zastępca, przyjaciel
cogito - dosłownie: myślę, tu: Pan Myślący  
30. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

autorka projektu: Marzanna Dąbrowska
ilość znaczków: 1
wartość: 2,40 zł
nakład: 600.000 sztuk
technika druku: rotograwiurowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 6 znaczków
data obiegu: 27 listopada 2008 r.


Koperta FDC
Szanowni Państwo,

30. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

Niezwykły pontyfikat

Kiedy 30 lat temu, 16 października 1978 roku z watykańskiego okna zabrzmiało "Habemus Papam", nikt jeszcze nie podejrzewał, że to początek rewolucji na Stolicy Piotrowej.  Po raz pierwszy od ponad 450 lat papieżem nie został Włoch. Młody, jak na papieża, 58-letni Karol Wojtyła jako Jan Paweł II okazał się wyjątkowym, wielkim człowiekiem, na którego cały świat patrzył z podziwem i szacunkiem.
Grunt Papieżowi-rewolucjoniście przygotowali poprzednicy: Jan XXIII i Paweł VI, a także Jan Paweł I, który był papieżem zaledwie 33 dni. Po Soborze Watykańskim II potrzebny był ktoś, kto załagodzi wewnątrzkościelne spory, a Jan Paweł II potrafił rozmawiać z każdym, niezależnie od stanowiska, narodowości, wieku czy wyznania. Dzięki temu udało mu się doprowadzić do modlitewnych spotkań ekumenicznych w Asyżu, dlatego też to On, jako pierwszy papież, odwiedził synagogę i parlament. Przyciągał miliony młodych ludzi m.in. na Światowe Dni Młodzieży. Dla wielu z nich pontyfikat Jana Pawła II to całe życie, a był to jeden z najdłuższych pontyfikatów - trzeci po św. Piotrze (37 lat) i Piusie IX (ponad 31 lat).
Papież-pielgrzym i misjonarz odbył 104 podróże do 129 krajów. Wszędzie zjednywał sobie ludzi naturalnością, otwartością, uśmiechem i bezpośrednim podejściem. Nie unikał kontaktu z tłumem, a ludzie lgnęli do Niego. Jak dobry ojciec umiał też wzbudzić respekt i szacunek, bo Jego misją było głoszenie Ewangelii i wyznaczanie drogi we współczesnym świecie. Wpływał na ludzkie dusze i na historię świata. Wszyscy są zgodni co do tego, że dodając sił rodakom w trudnych czasach PRL-u przyczynił się do obalenia komunizmu.
Papież-naśladowca Chrystusa dźwigał wiele lat swój krzyż. Już od dzieciństwa życie Go nie oszczędzało. Wcześnie stracił matkę, brata, potem także ojca, który był dla Niego wzorem pobożności i dyscypliny. Wybrał trudną drogę kapłaństwa zamiast aktorstwa. Nigdy się nie oszczędzał. Był wysportowany, jeździł na nartach i wędrował po górach, ale podczas pontyfikatu stracił siły i zdrowie, poczynając od momentu zamachu 13 maja 1981 r. Do końca, mimo ciężkiej choroby, starał się wypełniać swoje obowiązki. Nie ukrywał cierpienia dając ludziom jeszcze jedną lekcję wiary. Gdy umarł największy autorytet moralny XX w., ludzie zebrani na placu św. Piotra spontanicznie podsumowali Jego życie hasłem "Santo Subito".

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Poczta Polska w 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża wydała wyjątkowy znaczek, którego projekt podkreśla jedną z głównych cech Jana Pawła II: poczucie humoru. Znaczek z graficznym żartem pokazuje Ojca Świętego jakiego znaliśmy z pielgrzymek. Złote tło nie zamyka postaci Papieża w ramy dostojeństwa, ale pokazuje po raz kolejny łamanie stereotypów.
Koperta FDC, oprócz widoku bazyliki św. Piotra w Rzymie, eksponuje 3 daty: ogłoszenia wyników konklawe w 1978 r., śmierci Ojca Świętego oraz 30. rocznicy wyboru papieża-Polaka. Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy z papieskim herbem, stosowany w Urzędzie Pocztowym Kraków 1. Jest też druga  wersja datownika, Rzym 1, ponieważ uroczyste wprowadzenie znaczka do obiegu odbędzie się w Ambasadzie Polskiej w Watykanie.

Filatelistyka

Poczta Polska upamiętniała wszystkie ważne wydarzenia związane z osobą Ojca Świętego. Wśród wielu walorów filatelistycznych znalazły się wydane wspólnie z Pocztą Watykanu 3 serie znaczków, w tym znaczek na srebrnej folii na 25-lecie pontyfikatu. Wszystkie emisje można obejrzeć na stronie:
www.kzp.pl/index.php?artykul=kat-zt-papiez
Boże Narodzenie

autor projektu: Jerzy Pietras
ilość znaczków: 2
wartość: 1,45 zł i 3 zł
nakład:   1,45 zł - 28.000.000
   3 zł - 2.700.000
technika druku: rotograwiurowa
format znaczka: 31,25 x 39 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 50 szt. znaczków
data obiegu: 27 listopada 2008 r.


Koperta FDC
Szanowni Państwo,

Boże Narodzenie

Nowe znaczki i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Jak co roku Poczta Polska z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowała nowe znaczki do korespondencji miejscowej i zagranicznej dla wszystkich, którzy pragną złożyć tradycyjne życzenia świąteczno-noworoczne. Zarówno na znaczkach jak i na kopercie FDC dominuje motyw Gwiazdy Betlejemskiej na tle zimowego pejzażu z płatkami śniegu migoczącymi wraz z gwiazdami na niebie. Emisji świątecznej towarzyszy datownik okolicznościowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

Gwiazda Betlejemska

Znana wszystkim od dziecka gwiazda, która miała wskazać trzem mędrcom drogę do nowonarodzonego Mesjasza, nie była, jak to od stuleci przedstawiają artyści, ognistą kometą. Tak spektakularne zjawisko byłoby widoczne dla wszystkich, a nie tylko dla mędrców, a ponadto pojawienie się komety zwiastowało zazwyczaj nieszczęścia. Czym więc mogła być Gwiazda Betlejemska? Nad rozwiązaniem tego problemu uczeni od dawna już łamią sobie głowy. Mędrcy ze Wschodu zdają się wskazywać na astrologów, bo stamtąd ta wiedza pochodzi i tylko oni umieli odczytać dla innych tajemne znaki na niebie, ale co to była za gwiazda? Niestety, astrologia jest sztuką niejednoznaczną i różnie tłumaczy zjawiska niebieskie. Może więc rację miał Kepler, gdy twierdził, że była to niezwykła koniunkcja (zbliżenie) Saturna z Jowiszem, a może bliżej prawdy są ci, którzy zamiast Saturna widzą w tej roli Wenus - któż to wie? W każdym razie niezachwiana od wieków tradycja każe nam jej upatrywać w pierwszej gwieździe, jaka pojawia się z zapadnięciem zmierzchu, bo ważna nie jest ona sama, lecz zdarzenie, jakie zapowiada.

Rok Niepodległości

autor projektu: Jerzy Pietras
autor rytu: Maciej Kopecki
ilość znaczków: 1
wartość: 1,45 zł
nakład: 400.000 sztuk
technika druku: stalorytnicza
format znaczka: 40,5 x 54  mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 35 sztuk znaczków
data obiegu: 11 listopada 2008 r.


Koperta FDC
Szanowni Państwo,

Rok Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W 2008 r. przypada 90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada główne uroczystości odbywają się w Warszawie, na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, z udziałem najwyższych władz państwowych i Wojska Polskiego.   
W dwudziestoleciu międzywojennym Święto Niepodległości obchodzono oficjalnie jedynie w latach 1937 i 1938. Podczas okupacji hitlerowskiej jego obchody były zakazane. Podobnie działo się po zakończeniu II wojny światowej. Od 1945 r. najważniejszym świętem państwowym, zastępującym przedwojenne listopadowe, było Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca (data podpisania Manifestu PKWN). Choć działacze opozycyjni organizowali 11 listopada składanie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza, śpiewanie pieśni patriotycznych, msze za Ojczyznę i marsze, to jawne manifestowanie postaw patriotycznych w tym dniu było tłumione przez milicję i ZOMO. Narodowe Święto Niepodległości przywrócono ustawą sejmową dopiero 21 lutego 1989 r.

Trochę historii

11 listopada w Compiegne, we Francji, podpisano zawieszenie broni, kończące I wojnę światową. W tym samym dniu w Polsce Rada Regencyjna przekazała na ręce Józefa Piłsudskiego jako tymczasowego naczelnika państwa całą władzę cywilną i wojskową, a następnie się rozwiązała. Z powodu odzyskania niepodległości w kraju zapanowała euforia. Po 123 latach niewoli, okupionych krwią rodaków ginących z rąk zaborców w różnych zrywach niepodległościowych, głodem galicyjskim, pruskimi rugami, rosyjskimi zsyłkami na daleką Syberię, więzieniami i katuszami za każdy przejaw polskości i każdy bunt, Polacy mieli wreszcie wyśnioną przez pokolenia wolną ojczyznę. II Rzeczpospolita Polska przetrwała jedynie dwadzieścia lat, lecz był to czas wyjątkowo pracowity. Trzeba bowiem było zorganizować od nowa polską państwowość: sprawnie działającą administrację, nowe ustawodawstwo, szkolnictwo, sądownictwo, prasę, a także zatroszczyć się o szybki rozwój gospodarczy. Obywateli dopingował do pracy na rzecz ukochanej ojczyzny patriotyczny zapał i poświęcenie. Dużą rolę odgrywała w tym młodzież. Warto o tym pamiętać i dzisiaj.   

Najważniejsze daty:

6/7 XI 1918 - w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, będącym jednocześnie ministrem spraw zagranicznych
10 XI 1918 - z internowania w Magdeburgu wrócił do Warszawy Józef Piłsudski
11 XI 1918 - w Compiegne, we Francji, podpisano zawieszenie broni wszystkich walczących stron (kapitulacja Niemiec), kończące I wojnę światową
16 XI 1918 - Józef Piłsudski ogłosił powstanie niepodległego państwa polskiego
19 XI 1918 - wojska niemieckie wycofały się ostatecznie z Królestwa Polskiego
22 XI 1918 - podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych państwa polskiego    

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, składając należny hołd wszystkim, którzy walczyli o wolną i sprawiedliwą Ojczyznę, przyjął 7 lutego 2008 r. uchwałę, ustalającą obecny rok Rokiem Niepodległości. Chcąc uczcić wyjątkową dla Polaków rocznicę, Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy, na którym przedstawiono wizerunek Orła Białego w koronie z okresu po odzyskaniu niepodległości, otoczonego wzniosłą dewizą, napisaną po łacinie: AMOR PATRIAE OMNIA VINCIT ("Miłość do Ojczyzny wszystko zwycięża"). Na kopercie FDC przedstawiono trzech żołnierzy z polskich formacji wojskowych: legionistę (twórcą i dowódcą I Brygady Legionów Polskich był Józef Piłsudski), hallerczyka (żołnierza z Armii Polskiej we Francji, zwanej armią Hallera od nazwiska jej dowódcy Józefa Hallera) oraz żołnierza Wojska Polskiego - armii utworzonej po odzyskaniu niepodległości. Dwie pierwsze formacje weszły w skład tej armii. Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

Filatelistyka

Pierwszy znaczek z okazji rocznicy odzyskania niepodległości został wydany w 1933 r. W 1938 r. 20. rocznicę uczczono emisją czteroznaczkowego bloku z portretami przywódców II RP oraz trzynastoznaczkowej serii, prezentującej ważne dla Polski wydarzenia historyczne. Następne emisje rocznicowe ukazały się dopiero po 50 latach, w 1988 r. oraz w 1993 r. i 1998 r.100. rocznica napisania Roty przez Marię Konopnicką

autorka projektu: Joanna Górska
ilość znaczków: 1
wartość: 3,65 zł
nakład: 400.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25  mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 10 szt. znaczków i po 10 przywieszek
data obiegu: 7 listopada 2008 r.


Koperta FDC
Szanowni Państwo,

100. rocznica napisania Roty przez Marię Konopnicką

W 2008 r. przypada setna rocznica napisania przez Marię Konopnicką Roty - jednej z najważniejszych i najbliższych sercom Polaków pieśni patriotycznej. Jej powstaniu towarzyszył zupełnie inny zamysł poetycki, ale utwór ten zaczął żyć własnym życiem. Jego pierwodruk opublikowano w 1908 r. w krakowskim piśmie "Przodownica". Dwa lata później wydrukowano tekst Roty w "Gwiazdce Cieszyńskiej" i "Gazecie Polskiej" w Chicago. W czasie zaborów Rota była przez pewien czas hymnem Polski, a po odzyskaniu niepodległości - hymnem harcerzy poskich. Do dziś jest nieformalnym hymnem organizacji chłopskich. W kraju i za granicą powstawały liczne jej przeróbki. Rota to druga po Mazurku Dąbrowskiego najważniejsza pieśń narodowa, którą, podobnie jak hymn Polski, śpiewa się na stojąco.

Maria Konopnicka - obrończyni uciśnionych

Urodzona w Suwałkach, w zaborze rosyjskim, Maria Konopnicka (1842-1910) w 1908 r. była poetką znaną i cenioną nie tylko w kraju, ale i na emigracji. Zawsze bowiem stawała w obronie najsłabszych, najbiedniejszych, gnębionych i poniżonych oraz skazanych przez los na tułaczkę po świecie. Spod jej pióra wyszły m.in. tak znane wiersze, jak: W piwnicznej izbie, Jaś nie doczekał, A jak poszedł król na wojnę, cykle Wieczorne pieśni, Z łąk i pól,epos Pan Balcer w Brazylii oraz utwory dla dzieci, m.in. powieść O krasnoludkach i sierotce Marysi. Czterozwrotkowa Rota powstała w obronie chłopów polskich, przymusowo wysiedlanych przez Prusaków, w szeroko zakrojonej w Wielkopolsce akcji germanizacyjnej narodu polskiego (tzw. rugi pruskie). Jej treść była tak uniwersalna, że postanowiono ją wykorzystać podczas uroczystości z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

Feliks Nowowiejski - ponad przeciętność

Urodzony w Wartemborku (dzisiejsze Barczewo), na Warmii, w zaborze pruskim, Feliks Nowowiejski (1877-1946) był  młodym, koncertującym muzykiem, kompozytorem i dyrygentem, laureatem prestiżowych nagród zagranicznych, autorem m.in. znanych oratoriów Znalezienie Św. Krzyża i Quo Vadis, kiedy napisał tę wzniosłą i piękną melodię do słów Roty. Powstała ona dwa lata później niż tekst, w 1910 r. Do pierwszego wykonana "Roty" doszło 15 lipca 1910 r. w Krakowie, podczas odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego, ufundowanego przez Ignacego Jana Paderewskiego z okazji 500. rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. Wówczas tę wspaniałą i przejmującą pieśń śpiewały połączone chóry z całej Polski pod batutą kompozytora. Ich wykonanie wywołało, jak donosiły ówczesne gazety, łzy wzruszenia w oczach uczestników uroczystości.

Dwa serca, dwa natchnienia

Spotkały się w tej pieśni dwa polskie serca i dwa natchnienia, dając małe w formie, ale wielkie w treści poetyckiej i muzycznej dzieło, które nie tylko żyje do dziś, ale także budzi wśród rodaków takie same jak kiedyś wzruszenia i uczucia: szlachetności, wzniosłych porywów serca i dumy narodowej. Rzadko się zdarza, by tak jak w Rocie, treść i słowa utworu były równie porywające i  równie piękne.

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Chcąc uczcić setną rocznicę powstania Roty, Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy z fotografią poetki. Jest to znaczek z przywieszką, na której umieszczono faksymile rękopisu pierwszej zwrotki Roty. Na kopercie FDC widoczne jest faksymile melodii pieśni, na którym można odczytać uwagi kompozytora. Oprócz zaznaczenia numeru dzieła (op. 38 nr 2) widnieje tam napis: "Skomponowana na obchód grunwaldzki w r. 1910 w Krakowie". Kompozytor zaznaczył także sposób interpretacji pieśni: "Tempo marsza, z zapałem". Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.  
50-lecie powstania Kabaretu Starszych Panów

autorka projektu: Agnieszka Sobczyńska
ilość znaczków: 1
wartość: 1,45 zł
nakład: 450.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25  mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 16 sztuk znaczków
data obiegu: 30 października 2008 r.


Koperta FDC
Szanowni Państwo,

50-lecie powstania Kabaretu Starszych Panów

Starsi Panowie dwaj!

Kabaret Starszych Panów powstał w czasach, kiedy jeszcze w wielu polskich domach nie było telewizorów, mimo to wyjątkowość tego programu nie pozwoliła o nim zapomnieć i choć część nagranych materiałów bezpowrotnie znikła, to dziś możemy świętować półwiecze niezwykłego dzieła literacko-muzycznego. Jego twórcy: Jeremi Przybora (1915-2004) i Jerzy Wasowski (1913-1984) poznali się w 1939 r. w radiu, gdzie Przybora był spikerem, a Wasowski inżynierem akustykiem. Po wojnie, już razem, tworzyli radiowy teatr Eterek (1948-1958). Przybora był przede wszystkim poetą, autorem tekstów piosenek i reżyserem radiowym. Choć Jerzy Wasowski chciał zostać fizykiem, to jednak okazało się, że jest przede wszystkim doskonałym kompozytorem. Pisanie muzyki przychodziło mu bez trudu, chociaż traktował to jako mało poważne zajęcie. Obu panów łączyło podobne poczucie humoru i talent aktorski.
Gdy w 1958 r. Jeremi Przybora musiał wywiązać się z umowy z telewizją, napisał pierwszy odcinek Kabaretu Starszych Panów. Do 1966 r. powstało zaledwie 16 programów. Co prawda Starsi Panowie, czyli Pan A i Pan B, w początkach Kabaretu byli trochę po czterdziestce, ale śpiewali we wstępnych kupletach: "Już szron na głowie, już nie to zdrowie - a w sercu ciągle maj!". Występowali w eleganckich przedwojennych wieczorowych strojach, niepasujących do rzeczywistości PRL. W fabułę każdego odcinka wplecione były liczne piosenki, których teksty były na ogół przewrotne, absurdalne i wdzięcznie frywolne (np. "Kapturek '62", "Bo we mnie jest seks", "Tango >Kat<", "Już kąpiesz się nie dla mnie", "Ballada z trupem", "Odrobina mężczyzny"),  ale też często liryczne (jak np. pisane dla Kaliny Jędrusik "SOS" lub "O, Romeo!"). Któż nie zna takich piosenek, jak: "Wesołe jest życie staruszka", "Kaziu, zakochaj się", "Rodzina", "Upiorny twist", "Addio, pomidory!", "Piosenka jest dobra na wszystko"?
Przez program przewinęła się plejada najlepszych aktorów, których twórcy Kabaretu znali z radia i teatru. Powstały wybitne, wyraziste kreacje, wymagające dużo pracy. Piosenki bywały trudne od strony muzycznej (np. kanony), ale głównie przez karkołomne teksty Przybory, jak np. w słynnych duetach: "Przeklnij mnie", "Tanie dranie", "Jeżeli kochać" ("wespół w zespół, by żądz moc móc zmóc!"). Piosenki nagrywano wcześniej, ale program emitowany na żywo wymagał doskonałego zgrania aktora z tekstem, dlatego niektóre utwory wymagały długiego treningu, aby nie pomylić się śpiewając, np.: "Tatka tka i matka tka,/a praczka czka i, czkając, tka" czy "Ząb zupa dąb zupa ząb".

Jak powiedział Wojciech Młynarski, Kabaret Starszych Panów był to "fenomen kultury masowej (...) lat 60., elitarny, wysublimowany program, wymagający wyrobienia, operujący pastiszem stylów i gatunków, a docierający nie tylko do inteligencji, ale po prostu do wszystkich".

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Znaczek i koperta wydane z okazji jubileuszu Kabaretu Starszych Panów utrzymane są w stylistyce scenografii tych programów telewizyjnych. Dekoracje w studiu nie były dosłowne, jakby zasugerowane, uproszczone, narysowane pojedynczą linią. Na znaczku widnieją twórcy, czyli Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, a na kopercie FDC sztandarowi wykonawcy Kabaretu: Barbara Krafftówna, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski, Mieczysław Czechowicz, Wiesław Gołas, Edward Dziewoński oraz Kalina Jędrusik. Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy z atrybutami Starszych Panów, czyli cylindrami i laseczkami, stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

Stolice państw Unii Europejskiej

 
   
   

 

autorka projektu: Magdalena Błażków
ilość znaczków: 5
wartość: 2 x 1,45zł, 2 x 3 zł, 1 x 3,65
nakład: 500.000 sztuk każdego
technika druku: offsetowa
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 20 sztuk znaczków
data obiegu: 24 października 2008 r.


Koperta FDC
Szanowni Państwo,

Stolice państw Unii Europejskiej

Nowe znaczki i koperty Pierwszego Dnia Obiegu FDC

W tym roku Poczta Polska przygotowała czwartą część serii "Stolice państw Unii Europejskiej", zapoczątkowanej w 2005 r. Znaczkom towarzyszy pięć kopert FDC oraz jeden wspólny datownik okolicznościowy, stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.
Dotychczas na znaczkach oglądaliśmy reprezentacyjne obiekty architektoniczne Budapesztu, Berlina, Dublina, Lizbony, Londynu, Lublany, Luksemburga, Madrytu, Paryża, Rygi, Rzymu, Sztokholmu, Tallina, Valetty i Wilna.

Amsterdam - Rijksmuseum

Stolica Holandii to miasto portowe, założone w XIII w. Jego nazwa oznacza tamę na rzece Amstel. Największy rozwój miasta (jak i całej Holandii) przypada na XVII w., tzw. Złoty Wiek. Wtedy to właśnie przekopano sieć kanałów tworzących niepowtarzalną atmosferę Amsterdamu.
Widoczny na znaczku budynek to słynne holenderskie muzeum narodowe, Rijksmuseum,  zbudowane pod koniec XIX w.  w stylu nawiązującym do gotyku i renesansu. Posiada ono bogate zbiory sztuki XV-XIX-wiecznej oraz najwspanialszą kolekcję malarstwa holenderskiego z XVII w. Jego największą chlubą jest zbiór dzieł Rembrandta ze słynnym obrazem "Wymarsz strzelców" (znanym powszechnie jako "Straż nocna") z 1642 r. na czele.

Ateny - Akropol

Zalążkiem Aten była cytadela mykeńska z XIII w. p.n.e. wzniesiona na wapiennym wzgórzu, późniejszym Akropolu (gr. akropolis - górne miasto).  Stopniowo wokół niej rozwinęło się  miasto-państwo (polis), a sam Akropol przekształcił się w centrum religijne. Po zrujnowaniu w V w. p.n.e. przez Persów Ateny odrodziły się we wspaniałej formie pod rządami Peryklesa. Na skutek podbojów, pod rządami kolejno Macedonii, Rzymu, a od XV w. Turcji, miasto podupadło, a stolicą odrodzonej Grecji stało się dopiero w 1834 r. Ateński Akropol to dziś mekka turystów i symbol starożytnej cywilizacji greckiej.
Przedstawiony na znaczku Partenon wybudowano w latach 447-432 p.n.e., na cześć bogini Ateny Partenos, patronki miasta. Projektantem zdobień tej doryckiej świątyni był Fidiasz, najwybitniejszy rzeźbiarz starożytnej Grecji. We wnętrzu Partenonu znajdował się wykonany ze złota i kości słoniowej ogromny posąg Ateny, również przypisywany Fidiaszowi.

Kopenhaga - Biblioteka Królewska

Założona na początku XI w. osada rybacka Havn (Port) nad cieśniną Sund rozwinęła się dzięki wybudowanemu w pobliżu zamkowi i już w XV w. stała się stolicą Danii - Kobenhavn (Port Kupców), ważnym ośrodkiem handlowym północnej Europy.
Na znaczku widnieje fotografia najnowszej części Biblioteki Królewskiej, jednej z największych bibliotek europejskich. Znajdują się w niej m.in. rękopisy Karen Blixen, Hansa Christiana Andersena i Sorena Kierkegaarda. Nowy budynek zwany Czarnym Diamentem z powodu wykorzystanego w jego konstrukcji czarnego granitu i ciemnego szkła, oddano do użytku w 1999 r.

Praga - Most Karola

Słynąca z pięknej architektury stolica Czech powstała z połączenia wczesnośredniowiecznych grodów: Hradczan i Wyszehradu. Przez wieki reprezentacyjna siedziba władców Czech, od XVI w. przeszła pod panowanie Habsburgów, a tym samym dominację Wiednia. Dopiero tzw. Czeskie Odrodzenie Narodowe w XIX w. przywróciło miastu jego dawny charakter. Do roli stolicy Praga powróciła w 1918 r., gdy utworzono Czechosłowację. W 1993 r. po odłączeniu się Słowacji, miasto zostało stolicą Republiki Czeskiej.
Most Karola (zwany do 2. poł. XIX w. Kamiennym lub Praskim) łączy dzielnice Malá Strana i Staré Mesto. Ma 515 m długości i ok. 9,5 m szerokości. Zbudowany w XIV w. (zastąpił XII-wieczny most Judyty zniszczony przez powódź), do 1741 roku był jedynym mostem na Wełtawie. Gotycki charakter podkreślają strzegące mostu wieże. Słynne dziś 30 figur świętych dodano dopiero w okresie baroku.

Wiedeń - Parlament

Założona ok. 500 r. p.n.e. osada celtycka, później rzymska Vindobona, stanowiła północny kraniec imperium. W średniowieczu Wiedeń stał się stolicą Habsburgów. W XVI i XVII w.  odpierał ataki tureckich najeźdźców. XVIII w. to czas rozkwitu miasta, które przekształciło  się wtedy w stolicę kulturalną Europy. To tutaj tworzył się nowy ład europejski podczas kongresu wiedeńskiego. Od 1918 r. pozostaje stolicą Austrii.
Pokazany na znaczku budynek Parlamentu jest miejscem obrad obu izb Austriackiego Zgromadzenia Narodowego. Powstał w latach 1874-1883 wg projektu duńskiego architekta Theophila von Hansena. Neoklasycystyczny charakter architektury podkreśla fontanna Pallas Ateny.
Wielcy polscy kompozytorzy XX w.

   

 

autorka projektu: Jerzy Skakun
ilość znaczków: 4
wartość: 4 x 1,45 zł
nakład: 500.000 sztuk każdego
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 20 znaczków
data obiegu: 18 października 2008 r.


Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Wielcy polscy kompozytorzy XX w.

Muzyka współczesna

Wiek XX  to czas dynamicznych przemian nie tylko w dziedzinie nauki czy techniki, ale też sztuki, w tym i muzyki. Dla kompozytorów był to okres intensywnych poszukiwań i eksperymentów, odkrywania nowych technik kompozycyjnych, tworzenia nowatorskich systemów dźwiękowych (np. dodekafonia). Przy komponowaniu okazywała się pomocna np. matematyka albo przypadek, jak w metodzie zwanej aleatoryzmem. Rozszerzył się zakres dźwięków obecnych w muzyce przez niekonwencjonalne wykorzystanie instrumentów (np. sonoryzm), użycie dźwięków nagranych z otoczenia (muzyka konkretna) czy wprowadzenie muzyki elektronicznej. Także zapis muzyki ewoluował, oddalając się od tradycyjnego zapisu nutowego. Muzyka XX wieku to ogromna różnorodność kierunków, w której jest miejsce dla wybitnych indywidualności, takich jak przedstawieni na znaczkach polscy kompozytorzy:

Mieczysław Karłowicz (1876-1909) - urodził się na Wileńszczyźnie, ale gry na skrzypcach, fortepianie oraz harmonii uczył się w Warszawie, a kompozycję studiował w Berlinie. Jego styl charakteryzowała nostalgia, a nawet smutek, mimo młodopolskiej bogatej instrumentacji. Początkowo komponował pieśni, później już wyłącznie utwory na orkiestrę. Pracował w zarządzie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, starając się wypromować polską muzykę nowoczesną w repertuarze filharmonii. Od 1907 r. mieszkał w Zakopanem.  Miał charakter samotnika, a jego pasją były góry, które fotografował podczas licznych wypraw. Z jednej z nich nie wrócił, zasypany przez lawinę.

Witold Lutosławski (1913-1994) - absolwent Konserwatorium Warszawskiego. Oprócz nauki gry na fortepianie i skrzypcach oraz nauki kompozycji, studiował też matematykę. W czasie wojny zarabiał, grając w kawiarniach w duecie z A. Panufnikiem. Był wszechstronnym artystą. Oprócz muzyki poważnej komponował utwory dla radia, teatru, a nawet piosenki, w tym i dla dzieci, np. do tekstów J. Tuwima. Nowatorski styl Lutosławskiego cechuje pomysłowość, a zarazem precyzja. Eksperymentował z różnymi metodami, jak np. aleatoryzmem. Często występował w roli dyrygenta własnych utworów. Otrzymał wiele prestiżowych nagród państwowych i zagranicznych.

Wojciech Kilar (ur. 1932 we Lwowie) - po ukończeniu studiów w Katowicach, jako stypendysta miał okazję uczyć się w Paryżu u Nadii Boulanger. W latach 50. i 60. tworzył muzykę awangardową, ale od lat 70. zaczął poszukiwać  inspiracji w tradycji ludowej i religijnej. Dziś jego ekspresyjne utwory znane są szerokiej publiczności głównie dzięki ponad 100 kompozycjom do filmów takich, jak: "Ziemia obiecana" (1974), "Drakula" (1992), "Pan Tadeusz" (1999), "Pianista" (2001).

Henryk Mikołaj Górecki (ur. 1933) - uczeń, a następnie wykładowca i rektor PWSM w Katowicach. Początkowo wykorzystywał nowoczesne techniki komponowania, gł. sonoryzm. Jego utwory wywołują wrażenie uproszczonych przez stosowanie powtórzeń, serii, struktur symetrycznych. Stopniowo kompozytor zaczął czerpać z tradycji, wprowadzać cytaty i stylizację. Płyta z 1992 r. ze skomponowaną 16 lat wcześniej III Symfonią odniosła sukces międzynarodowy, trafiając na pierwsze miejsca list przebojów.

Nowe znaczki i koperty Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Poczta Polska prezentuje cztery nowe znaczki z portretami polskich kompozytorów muzyki współczesnej, których twórczość jest wzorem dla następnych pokoleń. Na znaczkach oprócz fotograficznych portretów znajdują się odręczne podpisy artystów. Znaczkom i kopertom FDC towarzyszy okolicznościowy datownik, stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.
Światowy Dzień Poczty

 

autor projektu: Maciej Jędrysik
ilość znaczków: 1
wartość: 2,10 zł
nakład: 400.000 sztuk każdego
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 20 sztuk znaczków
data obiegu: 9 października 2008 r.


Koperta FDC
Szanowni Państwo,

Światowy Dzień Poczty

Święto Poczty

Jak co roku 9 października, w rocznicę utworzenia Światowego Związku Pocztowego (UPU - Universal Postal Union), poczty całego świata mają swoje święto. Dzień Poczty, obchodzony od 1969 r., jest okazją do przypominania wielowiekowej historii krajowych operatorów pocztowych i promowania współpracy międzynarodowej tych instytucji pod egidą UPU. W tym roku Poczta Polska ma szczególne powody do świętowania ze względu na jubileusz 450-lecia istnienia, obchodzony 18 października.

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Na Światowy Dzień Poczty w tym roku Poczta Polska przygotowała znaczek z rysunkiem stylizowanego gołębia pocztowego w czapce listonosza. Grafika koperty FDC ilustruje ogólnoświatowy charakter święta. Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

Gołębie pocztowe

Przodkiem gołębia pocztowego, jak i innych gołębi domowych (Columba livia domestica), jest gołąb skalny. W hodowli rozwija się szczególnie jego naturalną umiejętność powrotu do gołębnika z bardzo dużych odległości. Tak więc żeby gołąb mógł dostarczyć wiadomość, musi być najpierw przetransportowany. List musi być bardzo lekki, najlepiej napisany na cieniutkim papierze zwiniętym w rulonik i schowany w małej rolce, przymocowywanej do nóżki gołębia.
Gołębie są bardzo wytrzymałe i szybkie. Latają ze średnią prędkością ok. 50-70 km/h. Rekordy pokonywanych odległości sięgają 1800-2000 km! Nie wiadomo dokładnie, na jakiej zasadzie ptaki odnajdują powrotną drogę. Prawdopodobnie wyczuwają zmiany magnetyzmu Ziemi, oceniają zapach, a dopiero blisko celu polegają na orientacji wzrokowej.
Przynajmniej od XII w. używano gołębi, szczególnie podczas wojen, do przesyłania informacji o klęskach lub zwycięstwach. Tzw. pigeongramy wysyłano też podczas wojny francusko-pruskiej w 1870 r., a także w czasie I wojny światowej (m.in. w Twierdzy Boyen). Niektóre gołębie doczekały się nawet odznaczeń wojskowych za zasługi, gdy pomimo ran dolatywały do celu. W połowie XIX w. Paul Reuter (późniejszy założyciel agencji prasowej Reuters) przesyłał między Brukselą i Akwizgranem pocztą gołębią wiadomości o cenach na  giełdzie, aż do momentu zainstalowania telegrafu. W latach 1896-1908 w Nowej Zelandii działała regularna poczta gołębia pomiędzy Auckland i Great Barrier Island, stosująca pierwsze znaczki "airmail".
W Polsce hoduje się gołębie pocztowe od początku XX w. Zezwolenia na hodowlę wydawało Ministerstwo Spraw Wojskowych, gdyż ptaki stanowiły strategiczny instrument łączności. Z tego samego powodu na początku II wojny światowej Niemcy nakazali likwidację gołębników na okupowanych terenach. Obecnie hodowla gołębi pocztowych to zajęcie hobbystyczne do celów sportowych (ptaki uczestniczą w zawodach).
Choć poczta gołębia nigdy nie była powszechnie stosowana, to jest lubianym i popularnym symbolem poczty, często wykorzystywanym na walorach filatelistycznych.
100. rocznica powstania Łódzkiego Klubu Sportowego


autorka projektu: Marzanna Dąbrowska
ilość znaczków: 1
wartość: 1,45 zł
nakład: 500.000 sztuk
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 50 znaczków
data obiegu: 30 września 2008 r.


Koperta FDC
Szanowni Państwo,

100. rocznica powstania Łódzkiego Klubu Sportowego

Początki klubu

ŁKS to największy i najstarszy klub sportowy w Łodzi. Powstał w 1908 r. z inicjatywy młodych miłośników futbolu, którzy spotykali się na meczach na placu przyfabrycznym, tworząc drużynę o nazwie "Łodzianka". W mieście, znajdującym się na terenie zaboru rosyjskiego, działały  wówczas wyłącznie kluby sportowe niemieckie lub rosyjskie, których struktury były bardzo nienowoczesne. Młodzi Polacy, którzy wracali z zagranicznych studiów, znali wysoki poziom edukacji sportowej na zachodzie Europy. Dlatego zapadła decyzja o założeniu własnego klubu. Gubernator piotrkowski początkowo odrzucił prośbę o rejestrację klubu, doszukując się w statucie akcentów narodowych. Druga próba, po przerobieniu tekstu z pomocą urzędnika gubernatorstwa, zakończyła się sukcesem.
Podczas I wojny światowej klub zawiesił działalność, ale już w okresie międzywojennym ŁKS odnosił spore sukcesy, grając w latach 1927-1938 w piłkarskiej I lidze.

Nie tylko piłka nożna

Od początku główną dyscypliną sportową w klubie była piłka nożna, ale w ciągu 100 lat istnienia klubu powstawały też nowe sekcje: koszykarska (na wysokim poziomie, liczne sukcesy m.in. w latach 70. i 80.), piłki siatkowej (w latach 80. sukcesy w mistrzostwach Polski), hokejowa (obecnie już nie istnieje), a także sekcje młodzieżowe lub amatorskie (lekkoatletyczna, tenisa ziemnego, zapaśnicza, podnoszenia ciężarów, rugby i bokserska). Wielu reprezentantów Polski zaczynało karierę sportową w ŁKS-ie.

Największe sukcesy i najlepsi zawodnicy

W pamięci kibiców zapisały się wielkie sukcesy piłkarskie: 1954 r. - wicemistrzostwo Polski, Puchar Polski w 1957 r. oraz mistrzostwo Polski w 1958 i 1998 r. Sukcesów nie byłoby, gdyby nie wspaniali zawodnicy, m.in.: Władysław Soporek, król strzelców z 1958 r.; piłkarze reprezentacji narodowej: Henryk Szczepański, Stanisław Terlecki, Marek Dziuba, który grał na MŚ w 1982 r., kiedy Polacy zajęli III miejsce, trener i nauczyciel; Jan Tomaszewski, jeden z najlepszych bramkarzy w historii polskiej piłki nożnej, trener i dziennikarz; Tomasz Wieszczycki, który brał udział w IO w Barcelonie w 1992 r.
ŁKS może też pochwalić się doskonałymi lekkoatletami takimi, jak: Maria Kwaśniewska-Maleszewska, brązowa medalistka olimpijska z 1936 r. za rzut oszczepem; Teresa Ciepły, biegaczka, trzykrotna medalistka olimpijska i na ME; Artur Partyka, skoczek wzwyż, zdobywca licznych medali na IO, MŚ i ME.

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

ŁKS jest pierwszym klubem sportowym, którego jubileusz Poczta Polska uhonorowała emisją znaczka pocztowego. Na znaczku w barwach klubowych przedstawione są główne dyscypliny sportowe,  które miały lub wciąż mają swoje sekcje w klubie ŁKS: piłka nożna, hokej na lodzie, koszykówka, tenis i siatkówka. Na kopercie FDC znajduje się archiwalne zdjęcie piłkarza Henryka Szymborskiego (1931-2008), który cieszy się ze zdobytego gola. Szymborski był zawodnikiem ŁKS w latach 1950-1952 i 1955-1963. Grał na pozycji napastnika i słynął ze skuteczności jako strzelec. Sześć razy występował w reprezentacji narodowej. Zmarł 30 sierpnia b.r.
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, stosowany w Urzędzie Pocztowym Łódź 1.
400. rocznica przybycia Polaków do Ameryki


autorka projektu: Agnieszka Sobczyńska
ilość znaczków: 1
wartość: 3 zł
nakład: 600.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 6 znaczków
data obiegu: 30 września 2008 r.


Koperta FDC
Szanowni Państwo,

400. rocznica przybycia Polaków do Ameryki

Pierwsi Polacy w Ameryce

Jako datę założenia pierwszej kolonii w Ameryce przyjmuje się rok 1620, w którym tzw. "ojcowie pielgrzymi" na statku Mayflower założyli osadę Plymouth. Tymczasem próby osadnictwa podejmowano już ponad 20 lat wcześniej. Co więcej, nie wszyscy wiedzą, że jednymi z najwcześniejszych osadników byli Polacy!
W 1607 r. brytyjska firma Virginia Company założyła osadę handlową Jamestown. Potrzebni byli tam wykwalifikowani robotnicy, których rekrutowano nie tylko w Anglii. Gdy 1 października 1608 r. na statku "Mary and Margaret" do Jamestown przypłynęli nowi osadnicy. Byli wśród nich Holendrzy, Niemcy i Polacy (prawdopodobnie pięciu). Na miejscu zajęli się wytwarzaniem smoły, potażu, dziegciu, ługu, szkła, a także obróbką drewna.
Osadą kierował kapitan John Smith, którego burzliwe przygody przetrwały w opowieściach takich jak ta o Pocahontas. Możliwe, że poznał Polaków wiele lat wcześniej, np. gdy walczył z Turkami w Siedmiogrodzie. Z dawnych zapisków i wspomnień kapitana Smitha wynika, że Polacy byli doskonałymi fachowcami i ceniono ich pracowitość.
Oprócz produkcji pierwszych wyrobów na eksport Polacy byli też organizatorami pierwszego w dziejach Ameryki strajku. W 1619 r. osada przygotowywała się do pierwszych lokalnych wyborów, ale bez uwzględniania cudzoziemców. Na znak protestu Polacy przerwali pracę. Centrala kompanii w Londynie przychyliła się do postulatów: Polacy otrzymali prawa takie jak inni mieszkańcy osady, a ponadto nakazano, aby wyszkolili uczniów, dzięki którym nie zaginą cenne umiejętności rzemieślników.
W ciągu następnych dziesięcioleci walki z Indianami i ciężkie warunki życia wyniszczyły kolonię. Wielu osadników zmarło, a inni przenieśli się, szukając spokojniejszych terenów.

Nowy znaczek oraz koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Poczta Polska prezentuje jubileuszowy znaczek wydany z okazji 400-lecia osadnictwa polskiego w Ameryce. Na tle zarysu obydwu kontynentów amerykańskich widnieje stylizowany profil Indianina, a obok w podobnej stylistyce rysunek symbolizujący Polaka - osadnika z 1608 r. Znaczki wydrukowano po 6 sztuk na ozdobnych arkusikach. Na kopercie Pierwszego Dnia Obiegu oprócz mapy Ameryki pojawiła się sylwetka żaglowca. Motyw ten powtórzono także na datowniku okolicznościowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

Filatelistyka

W październiku 1958 r. obchodzono 350-lecie przybycia pierwszych Polaków na kontynent amerykański. Kongres Polonii Amerykańskiej odbierał wówczas życzenia od prezydenta USA - Dwighta D. Eisenhowera. Poczta Polska wydała wtedy dwa znaczki upamiętniające jubileusz. Na jednym przedstawiono żaglowiec "Mary and Margaret", a na drugim grupę polskich kolonistów.

Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwieautorka projektu: Agnieszka Sobczyńska
ilość znaczków: 6
wartość: 6 x 1,45 zł
nakład: po 600.000 sztuk każdego
technika druku: offsetowa
format znaczków: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 6 sztuk znaczków
data obiegu: 24 września 2008 r.


Koperty FDC


Szanowni Państwo,

Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Rząd polski na emigracji

We wrześniu 1939 r., kiedy Polska została zaatakowana przez wojska niemieckie oraz radzieckie, władze kraju z prezydentem Ignacym Mościckim na czele udały się na emigrację. Nie powiódł się plan dotarcia do Francji, gdyż sojusznicy nie respektowali umów z lat pokoju. Nowe władze wybrano spośród polityków, którym los pozwolił znaleźć się we Francji. Został powołany nowy prezydent i Rada Narodowa w miejsce rozwiązanego parlamentu, reprezentujące konstytucyjną ciągłość najwyższych władz państwa polskiego. Jednym z ważniejszych zadań rządu na uchodźstwie było tworzenie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz budowa Polskiego Państwa Podziemnego.
Gdy w 1940 r. Francja skapitulowała, polskie władze skorzystały z gościnności Londynu. Budynek przy Eaton Place 43, zwany Zamkiem, pozostał ich siedzibą aż do 1990 r. Po wojnie rząd na uchodźstwie przestał być uznawany przez władze większości krajów, ale dopiero przemiany lat 80., obrady Okrągłego Stołu, upadek komunizmu w Polsce w 1989 r. i wolne wybory zakończyły pracę władz emigracyjnych II RP. Symbolicznym aktem zamykającym działalność rządu na uchodźstwie stało się przekazanie przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego insygniów prezydenckich wybranemu w powszechnych wyborach prezydentowi Lechowi Wałęsie 22 grudnia 1990 r.

Nowe znaczki koperty Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Poczta Polska prezentuje serię sześciu znaczków przedstawiających prezydentów RP na uchodźstwie. Projekt graficzny nawiązuje stylistyką do oficjalnych dokumentów państwowych lub banknotów.

Na znaczkach znajdują się portrety prezydentów pełniących tę funkcję w latach:

- 1939-1947 Władysław Raczkiewicz (1885-1947), prawnik, twórca polskich formacji wojskowych w Rosji,    minister spraw wewnętrznych, senator oraz wojewoda.

- 1947-1972 August Zaleski (1883-1972), historyk, wybitny dyplomata, minister spraw zagranicznych oraz    senator II RP. Po zakończeniu 7-letniej kadencji nie oddał urzędu. M. in. z tego powodu doszło do rozłamu w    środowisku emigracyjnym. Na lata 1954-1972 powołano Radę Trzech, działającą w opozycji do prezydenta.

- 1972-1979 Stanisław Ostrowski (1892-1982), lekarz, wojskowy, poseł od 1930 r., krótko przed    wybuchem wojny prezydent Lwowa, więziony w łagrach, później żołnierz Armii Polskiej pod dowództwem gen.    Andersa. Po wojnie powrócił do praktyki lekarskiej w Wielkiej Brytanii.

- 1979-1986 Edward Raczyński (1891-1993), dyplomata (na placówkach w Kopenhadze i Londynie, w latach    1934-1945 ambasador Rzeczypospolitej w Wielkiej Brytanii), delegat polski przy Lidze Narodów. Członek    Rady Trzech (1954-1972).

- 1986-1989 Kazimierz Sabbat (1913-1989), prawnik, podczas wojny żołnierz PSZ na Zachodzie, działacz    harcerski.

- 1989-1990 Ryszard Kaczorowski (ur. 1919), ekonomista, harcerz, żołnierz Szarych Szeregów, 1940-1942    więziony na terenie ZSRR, a po amnestii żołnierz w armii gen. Andersa i w III Dywizji Strzelców Karpackich.

Na kopertach FDC umieszczono kolejno: protokół zaprzysiężenia pierwszego prezydenta RP na uchodźstwie, napisany w Paryżu 30 września 1939 r.; tekst przysięgi prezydenckiej oraz miasta, w których mieściły się siedziby rządu RP na uchodźstwie; wiersz poświęcony prez. Ostrowskiemu i Order Orła Białego, przyznawany z urzędu wszystkim prezydentom RP na uchodźstwie; wiersz dedykowany prez. Raczyńskiemu, zapowiadający przemiany w ojczyźnie, oraz pieczęć prezydenta; fotografię siedziby prezydenta w Londynie; stronę tytułową specjalnego wydania emigracyjnego czasopisma "Rzeczpospolita Polska" z informacjami o przekazaniu Lechowi Wałęsie insygniów prezydenckich przez R. Kaczorowskiego 22 grudnia 1990 r.

Znaczkom towarzyszy okolicznościowy datownik stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

 450 lat Poczty Polskiej 1558-2008


autor projektu: Maciej Jędrysik
autorzy rytu: Przemysław Krajewski, Maciej Kopecki, Wanda Zajdel
ilość znaczków: 3 w formie bloku
wartość: 3 x 1,45 zł
nakład: po 500.000 sztuk każdego
technika druku: stalorytnicza i rotograwiurowa
format znaczków: 25,5 x 31,25 mm, 51 x 31,25 mm, 25,5 x 31,25 mm
format bloku: 120 x 80 mm
papier: fluorescencyjny
data obiegu: 15 września 2008 r.


Koperta FDC
Szanowni Państwo,

450 lat Poczty Polskiej 1558-2008

Historia poczty na ziemiach polskich

Zanim narodziła się poczta, przekazywaniem korespondencji zajmowali się posłańcy. W średniowieczu z takich usług korzystali jedynie władcy, bogaci kupcy i niektóre zorganizowane społeczności, jak miasta, uniwersytety czy klasztory. Gońcy królewscy korzystali z tzw. podwód - koni i wozów wymienianych w stałych miejscach na trasie.
Data narodzin poczty w Polsce to 18 października 1558 r. Wówczas to król Zygmunt August ustanowił stałe połączenia pocztowe między Krakowem a Wenecją (później też do Wilna). Powodem były liczne sprawy we Włoszech, wynikłe po śmierci matki - królowej Bony. Nadzór nad pocztą król powierzył Prosperowi Prowanie, dworzaninowi włoskiego pochodzenia. Przez długie lata to władca finansował pocztę. Dopiero Władysław IV w 1647 r. wprowadził podatek podwodowy w całym kraju. Niestety w XVII w. Polskę wyniszczyły wojny, a następny krok w rozwoju poczty zrobiono dopiero za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mogli z niej już korzystać wszyscy obywatele, wprowadzono stałe opłaty pocztowe oraz mundury i trąbki pocztowe dla pocztylionów (zwanych też kursorami). Tę najsprawniejszą w ówczesnej Europie pocztę unicestwiły rozbiory Polski. Przez krótki czas funkcjonowała jeszcze poczta Księstwa Warszawskiego (ok. 1807-1812) i Królestwa Polskiego (ok. 1815-1830). Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. konieczne było stworzenie jednolitego systemu łączności na scalonych ziemiach. W latach międzywojennych poczta rozwijała się dynamicznie, sprawnie wprowadzano nowe usługi (np. przekazy, wypłaty rent, doręczanie czasopism, poczta lotnicza).
Podczas powstań narodowych i wojen działały głównie poczty polowe, podporządkowane wojsku, ale pocztowcy zawsze aktywnie uczestniczyli w walce o niepodległość m. in. przekazując tajne przesyłki i druki czy informując o sytuacji wroga. Do historii przeszła bohaterska obrona Poczty Gdańskiej w 1939 r. Podczas powstania warszawskiego w 1944 r. sprawnie działała Poczta Harcerska. W trudnych latach II wojny światowej działała polska poczta na emigracji. Emitowane przez nią znaczki podnosiły rodaków na duchu.

Ważne daty:

1860 - pierwszy polski znaczek pocztowy
1919 - utworzenie Ministerstwa Poczt i Telegrafów
1 maja 1919 - przystąpienie do Światowego Związku Pocztowego UPU
22 marca 1928 - utworzenie państwowego przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon (PPTiT)

Zadania poczty

Oprócz przekazywania listów i paczek poczta zajmowała się też transportem pasażerskim. Było tak do połowy XIX w., gdy wzrosło zapotrzebowanie na tę usługę i pojawiły się prywatne firmy transportowe. XIX-wieczne wynalazki, telegraf i telefon, szybko dołączyły do wachlarza usług pocztowych. Dziś również, oprócz tradycyjnej oferty, placówki Poczty Polskiej oferują szeroki zakres usług finansowych, ubezpieczeniowych i handlowych. Ponadto jest to instytucja, która aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach społecznych, prowadzi działalność charytatywną oraz  promuje sport i kulturę.

Nowe znaczki i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Z okazji jubileuszu 450-lecia Poczty Polskiej został wyemitowany blok z trzema znaczkami. Na tle historycznych panoram Krakowa i Wenecji umieszczono wizerunki trzech osób, dzięki którym funkcjonowała pierwsza polska poczta: króla Zygmunta Augusta, Prospera Prowany oraz  Sebastiana Montelupiego, który przejął zarząd nad pocztą królewską w 1564 r. Na znaczku obok króla, a także na kopercie FDC, pojawia się tekst przywileju nadanego Prowanie. W rogu bloku wytłoczony został znak jubileuszowy. Ma on formę odbitki pieczęci, w której każda cyfra napisu "450 lat" reprezentuje inną epokę. Znaczkom towarzyszy datownik okolicznościowy w formie dawnej pieczęci poczty krakowskiej, a stosowany jest w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

 
Mosty w Polsceautor projektu: Andrzej Gosik
ilość znaczków: 4
wartość: 2 x 1,45 zł, 2 x 3 zł
nakład: po 500.000 sztuk każdego
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 16 znaczków
data obiegu: 29 sierpnia 2008 r.


Koperty FDC
Szanowni Państwo,

Mosty w Polsce

Most to jeden z najstarszych pomysłów ludzkości na podporządkowanie sobie przyrody. Kiedyś mostem był przerzucony przez strumień czy przepaść pień drzewa, później konstrukcje z lin, desek, kamieni, aż do wyrafinowanych konstrukcji z żelaza, betonu i stali. Mosty pełnią funkcje komunikacyjne, strategiczne, a także są ważnymi elementami architektury.

Nowe znaczki pocztowe i koperty Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Poczta Polska przedstawia serię 4 znaczków ze słynnymi polskimi mostami powstałymi w XIX, XX i XXI wieku. Najstarszym z prezentowanych mostów jest toruński most kolejowy, a kolejne to: most Poniatowskiego w Warszawie, most spawany w okolicach Łowicza oraz najnowszy warszawski most - Siekierkowski. Znaczki wydrukowano w arkuszach, na których umieszczono po 4 znaczki każdego rodzaju. Przygotowano również dwie koperty Pierwszego Dnia Obiegu FDC z fragmentami konstrukcji mostów. Znaczkom towarzyszy okolicznościowy datownik stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

Most im. Ernesta Malinowskiego w Toruniu

Żelazny most kolejowy o konstrukcji kratownicowej, zbudowany w latach 1870-1873 w celu połączenia linii kolejowych, a także jako obiekt fortyfikacyjny na dolnym odcinku Wisły. Obejmuje tzw. Starą Wisłę oraz Kępę Bazarową. Miał ponad 20-metrowe wieże zdobione figurami, które usunięto w 1920 r., gdyż  przypominały o pruskiej historii miasta. Same wieże rozebrano w latach 50. XX w. Do 1934 r. był to jedyny most w Toruniu z ruchem kolejowym, kołowym i pieszym. Zniszczony dwukrotnie podczas II wojny światowej - przez wojska polskie (we wrześniu 1939 r.), a następnie przez Niemców (w styczniu 1945 r.). Odbudowany po wojnie. W 1999 r. most otrzymał imię Ernesta Malinowskiego, słynnego konstruktora linii kolejowej w Andach.

Most Poniatowskiego w Warszawie

Wybudowany w latach 1904-1914 jako trzeci warszawski most na Wiśle. Autorami projektu byli inżynierowie M. Marszewski i W. Paszkowski. Nad stroną architektoniczną czuwał S. Szyller, m.in. autor budynków Politechniki Warszawskiej. Charakterystyczne dla tego mostu są neorenesansowe wieżyczki i pawilony na wiadukcie nad Powiślem. Most Poniatowskiego został poważnie uszkodzony w 1915 r. przez wycofujące się wojska rosyjskie. Odbudowany w latach 1921-1926. W 1926 r. podczas przewrotu majowego był miejscem historycznego spotkania marszałka Józefa Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim. Ponownie zniszczony przez Niemców w czasie powstania warszawskiego w 1944 r. Został odbudowany po wojnie (1946 r.) w nieco uboższej formie, bez ozdobnej balustrady i kilku ławek.

Most w Maurzycach

Pierwszy na świecie most spawany zaprojektowany przez inż. Stefana Bryłę w 1928 r., wybudowany na rzece Słudwi (lewy dopływ Bzury). Spawanie zmniejszyło znacznie ciężar mostu, gdyż wcześniej stalowe elementy łączono za pomocą nitów lub śrub. Most waży 55 ton.

Most Siekierkowski w Warszawie

Planowany już w latach międzywojennych most został wybudowany w latach 2000-2002 r. Jest elementem nieukończonej jeszcze ponad 8-kilometrowej Trasy Siekierkowskiej. Jest to siódmy warszawski most na Wiśle, podwieszany na dwóch pylonach, bez podpór w nurcie rzeki. Ma charakterystyczne pomarańczowe liny, których kolor ostrzega i tym samym chroni ptaki przed niebezpieczeństwem zderzenia.

 Miasta polskie - Jelenia Góra


autor projektu: Andrzej Gosik
ilość znaczków: 1
wartość: 3,65 zł
nakład: wielomilionowy, powtarzalny
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 100 znaczków
data obiegu: 20 sierpnia 2008 r.


Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Miasta polskie - Jelenia Góra

Historia miasta

W miejscu, gdzie łączą się rzeki: Kamienna i Bóbr, w kotlinie otoczonej górami Izerskimi, Kaczawskimi i Karkonoszami leży miasto, zwane "Perłą Karkonoszy" - Jelenia Góra (dawna nazwa miasta to Hirschberg). Zgodny z tradycją łaciński napis na budynku ratusza głosi: "Miasto zbudował Bolesław Krzywousty w roku 1108". Osada otrzymała prawa miejskie w XIII w. W XVI w. słynęła z produkcji płótna oraz z górnictwa i hutnictwa. Podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) miasto zostało poważnie zniszczone, ale podniosło się i wzbogaciło dzięki włókiennictwu i handlowi. Kolejny kryzys nadszedł w 1742 r. wraz z wcieleniem Śląska do Prus, a później Niemiec. Od XVIII w. Jelenia Góra zaczęła korzystać z  rozwoju turystyki. Przybyło hoteli, restauracji i sklepów. W II połowie XIX w. doprowadzono linie kolejowe.
Także dziś Jelenia Góra jest bazą dla turystów. Do głównych atrakcji miasta należą zabytki: średniowieczne (jak np. pozostałości fortyfikacji oraz XIV-wieczny kościół św. Erazma i Pankracego) i barokowe (np. kamienice w rynku), a także tereny zielone i słynne uzdrowisko Cieplice ze źródłami termalnymi.
W tym roku dodatkową atrakcją są obchody 900. rocznicy założenia miasta. Zaplanowane są liczne koncerty, widowisko historyczne, jarmark, imprezy plenerowe i sportowe. Został nawet wybity jubileuszowy dukat lokalny.

Nowy znaczek oraz koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Na walorach filatelistycznych wydanych z okazji 900-lecia Jeleniej Góry Poczta Polska zaprezentowała charakterystyczne obiekty zabytkowe: na znaczku ratusz i fontannę Neptuna, a na kopercie FDC - zamek Chojnik.
Dawny ratusz został spalony w XVII w. Kiedy w 1739 r. wichura powaliła jego odbudowaną wieżę, zapadła decyzja o budowie nowego obiektu. Ok. 1750 r. według projektu Ch.G. Hedemanna na pozostałościach średniowiecznych kamieniczek został wzniesiony  klasycystyczny budynek nowego ratusza.
Barokowa fontanna z Neptunem zbudowana w miejscu dawnej studni miejskiej jest symbolem kontaktów handlowych jeleniogórskich kupców z dalekimi zamorskimi krajami.
Zamek Chojnik na szczycie wzgórza o tej samej nazwie (wys. 627 m n.p.m.) został zbudowany w XIV w., za czasów piastowskiego księcia Bolka II. Rozbudowany przez ród Schaffgotschów zamek spłonął w 1675 r. Obecnie jest udostępniony dla zwiedzających. Co roku odbywają się tutaj kusznicze turnieje rycerskie.
Datownik okolicznościowy z herbem miasta stosowany będzie w urzędzie Pocztowym Jelenia Góra 1.

Filatelistyka

Jelenia Góra pojawia się po raz pierwszy na prezentowanym znaczku pocztowym jako 19. miasto w serii "Miasta polskie" wydawanej przez Pocztę Polską od 2002 r.

 
Igrzyska XXIX Olimpiady Pekin 2008

 
 

autor projektu: Janusz Wysocki
ilość znaczków: 4
wartość: 2 x 10 gr, 2 x 1,45 zł
nakład: 750.000 szt.
Każdego dwa formaty wydawnicze:
 - 500.000 szt. znaczków w arkuszach sprzedażnych po 20 szt. znaczków
- 250.000 szt. arkusików po 4 znaczki, z suchym tłoczeniem na górnym marginesie

technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
data obiegu: 8 sierpnia 2008 r.


Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Igrzyska w Pekinie

W dniach od 8 do 24 sierpnia tego roku oczy całego świata zwrócone są na Pekin. W 2001 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję o przyznaniu chińskiej stolicy organizacji letnich igrzysk olimpijskich. Ta lokalizacja wywołała wiele kontrowersji. Chiny to fascynujący kraj o ciekawej historii i bogatej kulturze, wielka siła gospodarcza w skali świata, ale też państwo, w którym system sprawowania rządów, sprawa respektowania praw człowieka i wolności obywatelskich nieustannie budzą sprzeciwy opinii międzynarodowej.

Mimo emocji wywołanych decyzją MKOl-u olimpiada jest niezaprzeczalnym świętem sportu. Hasło igrzysk w Pekinie brzmi: "Jeden świat - jedno marzenie". Polska reprezentacja olimpijska liczy 263 sportowców, najwięcej od 28 lat! Poczta Polska jest jednym ze sponsorów Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Pekin 2008.

Nowe znaczki i koperty Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Na znaczkach wydanych z okazji igrzysk przedstawiono 4 z 28 olimpijskich dyscyplin sportowych: pływanie, piłkę siatkową, skok o tyczce oraz szermierkę, czyli te dyscypliny, w których Polacy szczególnie upatrują swoich szans medalowych. Znaczki są razem umieszczone w blokuna tle tradycyjnego chińskiego drzeworytuoraz słowa Pekin w oryginalnym zapisie.
W projekcie koperty Pierwszego Dnia Obiegu posłużono się tą samą ilustracją z wmontowanym zdjęciem nowego olimpijskiego stadionu pekińskiego, zwanego "Ptasim Gniazdem".
Datownik okolicznościowy będzie stosowany nietypowo w Urzędzie Pocztowym Warszawa 88 (na ul. Melomanów 10). Ósemka jest dla Chińczyków szczęśliwą liczbą. Nieprzypadkowo olimpiada rozpoczyna się 8.08.2008 r. o godzinie 8.08 wieczorem lokalnego czasu. Cyfra 8 została też w specjalny sposób wyróżniona w projekcie znaczków Poczty Polskiej. Chcielibyśmy, aby ósemka przyniosła szczęście również polskiej reprezentacji.

Filatelistyka

Poczta Polska przygotowuje znaczki związane z kolejnymi igrzyskami olimpijskimi od 1956 r. Ukazała się wówczas seria 6 znaczków z okazji XVI olimpiady w Melbourne. Zaraz po igrzyskach wydrukowany został dodatkowy znaczek z powodu rekordowego skoku w dal na odległość 6,35 m i złotego medalu Elżbiety Krzesińskiej. W warszawskim Centrum Olimpijskim na Żoliborzu przez najbliższe miesiące będzie można oglądać wystawę wszystkich emisji olimpijskich.

 Miasta polskie - Racibórz
autor projektu: Andrzej Gosik
ilość znaczków: 1
wartość: 1,45 zł
nakład: wielomilionowy, powtarzalny
technika druku: rotograwiurowa
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 100 znaczków
data obiegu: 1 lipca 2008 r.


Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Miasta polskie - Racibórz

Historia miasta

Pierwsza wzmianka w Kronice Galla Anonima o zdobyciu grodu przez rycerzy Bolesława Krzywoustego w 1108 r. jest powodem tegorocznych obchodów 900-lecia miasta. Miasto jest położone w południowo-zachodniej Polsce, nad Odrą. W średniowieczu było ważnym ośrodkiem na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Rozwijało się tu rzemiosło, odbywały się największe w tym rejonie targi zbożowe. W XII w. Racibórz był siedzibą kasztelanii, a później stolicą księstwa raciborskiego. Władali nim Piastowie (do XIV w.), Przemyślidzi, Habsburgowie (od XVI w.). Od poł. XVIII w. należał do Prus, później Niemiec, a od 1945 r. znajduje się na terenie Polski. Miasto zostało poważnie zniszczone podczas wojny 30-letniej, a ponownie legło w gruzach w 1945 r. W lipcu 1997 r. Racibórz nawiedziła powódź, która zalała ok. 60% powierzchni miasta.
Obecnie miasto, jako ośrodek przemysłu, może się pochwalić tym, że jako pierwsze w Polsce i Europie otrzymało certyfikat ISO 14001, stosowany w ekozarządzaniu. Do atutów Raciborza, oprócz zabytków, należy rozbudowana infrastruktura sportowa.

Nowy znaczek oraz koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Na znaczku wydanym przez Pocztę Polską z okazji 900-lecia Raciborza przedstawione są dwa charakterystyczne obiekty. Pierwszy z nich to renesansowa baszta miejska (więzienna), wybudowana ok. 1574 r. Jako znak rozpoznawczy miasta znajduje się w promującym go logotypie. Drugi z obiektów na znaczku to późnobarokowa kolumna maryjna, wykonana z piaskowca przez Jana Melchiora Österreicha w latach 1725-1727. Została zamówiona jako wotum dziękczynne za odejście z miasta zarazy w 1715 r. Na szczycie kolumny, którą tworzą rzeźbione chmury, znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia. Na trójbocznym cokole kolumny stoją figury świętych patronów: św. Marcelego - papieża, patrona Raciborza, św. Floriana - opiekuna strażaków oraz św. Sebastiana, chroniącego przed 'morowym powietrzem". Kolumnę cudem ominęły zniszczenia wojenne, choć stoi w centrum rynku, wokół którego kamienice zostały zburzone.
Na kopercie FDC pokazano kaplicę św. Tomasza Kantuaryjskiego (Becketa) z końca XIII w., zwaną perłą gotyku śląskiego. Jest to odrestaurowana część gotycko-renesansowego zamku książąt raciborskich, którego gruntowny remont właśnie się rozpoczął.
W datowniku okolicznościowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Racibórz wykorzystano herb miasta: pół orła z połową drewnianego koła.

Filatelistyka

Seria filatelistyczna 'Miasta polskie' rozpoczęła się wydaniem w 2002 r. znaczków prezentujących polskie stolice: Gniezno, Kraków oraz Warszawę, a następnie Płock oraz najstarsze miasto, Kalisz. Racibórz jest osiemnastym z miast przedstawionych w tej serii.
Sanktuaria maryjne - Maria Śnieżna
autor projektu: Maciej Jędrysik
ilość znaczków: 1
wartość: 1,35 zł
nakład: 400.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: po 16 znaczków
data obiegu: 21 czerwca 2008 r.


Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Sanktuaria maryjne - Maria Śnieżna

Sanktuarium na Górze Iglicznej

Góra Igliczna znajduje się w Sudetach, w sąsiedztwie Śnieżnika. Nieopodal jej szczytu wznosi się niewielki późnobarokowy kościół - sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości "Maria Śnieżna". Celem pielgrzymek jest drewniana figura Maryi z Dzieciątkiem - ludowa kopia figury z sanktuarium w Mariazell w Austrii. Figurę sprowadził w 1750 r. Krzysztof Veit z wioski Wilkanów, gdyż z powodu zmiany granic państwowych mieszkańcy tych okolic nie mogli już swobodnie pielgrzymować do Mariazell. Figura ustawiona była początkowo pod bukiem, który po 15 latach został zwalony przez wichurę. Dla ocalałej figury zbudowano wkrótce kaplicę. W 1777 r. udokumentowano pierwsze uzdrowienie, a wkrótce wiele następnych. Dla przybywających coraz tłumniej pielgrzymów kaplica była za mała i konieczne stało się wybudowanie kościoła. Nową świątynię poświęcono w 1782 r.

Maria Śnieżna

Nazwa sanktuarium wiąże się z legendą z pierwszych wieków chrześcijaństwa, wg której śnieg pojawił się w Rzymie w środku lata, aby wskazać miejsce pod budowę kościoła poświęconego Matce Bożej. Był to zapowiedziany wcześniej we śnie znak dla papieża Liberiusza oraz dla rzymianina Jana, wybranego na budowniczego pierwszej świątyni maryjnej - Santa Maria Maggiore.
Sudeckiej świątyni nadano wezwanie Matki Bożej Śnieżnej ze względu na położenie w górach. Budowniczym kościoła towarzyszył pośpiech i myśl o pierwszym śniegu, gdyż budowę należało ukończyć przed nadejściem zimy.
Święto Matki Bożej Śnieżnej przypada 5 sierpnia.

Koronacja cudownej figury

21 czerwca 1983 r. sanktuarium zostało w specjalny sposób uhonorowane poprzez koronację figury Marii Śnieżnej przez papieża Jana Pawła II oraz nadanie jej tytułu "Przyczyna Naszej Radości". Koronacja figury odbyła się we Wrocławiu. Chociaż wówczas papież nie odwiedził sanktuarium na Górze Iglicznej, to jednak bywał tam kilkakrotnie w latach 50. i 60. jeszcze jako ksiądz Karol Wojtyła, orędownik kultu maryjnego.

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

W 25. rocznicę koronacji figury z sanktuarium Marii Śnieżnej Poczta Polska wydała znaczek prezentujący figurę, która zazwyczaj znajduje się w ołtarzu świątyni na Górze Iglicznej. Na kopercie FDC przedstawiono zimowy widok kościoła na Górze Iglicznej. W datowniku okolicznościowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym  Bystrzyca Kłodzka 1 użyto motywu koron zdobiących figurę z sanktuarium.

Filatelistyka

Jeśli uwzględnić zeszłoroczną emisję pt. "Obchody Leśniowskiego Roku Jubileuszowego" , prezentowany znaczek jest już czterdziestym z wydanych od 1993 r. znaczków pocztowych, przedstawiających figury lub obrazy czczone w polskich sanktuariach maryjnych.

Światowa Wystawa Filatelistyczna - EFIRO 2008

autor projektu: Kuba Sowiński
autor rytu: Przemysław Krajewski
ilość znaczków: 1 w formie bloku
wartość: 3 zł
nakład: blok perforowany: 360.000 sztuk
blok nieperforowany: 60.000 sztuk
technika druku: stalorytnicza i rotograwiurowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
format bloku: 90 x 70 mm
papier: fluorescencyjny
data obiegu: 20 czerwca 2008 r.

Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Światowa Wystawa Filatelistyczna - EFIRO 2008

Wystawy EFIRO

Pierwsza wystawa EFIRO (Rumuńska Wystawa Filatelistyczna) odbyła się w 1932 r. z okazji 70-lecia połączenia dwóch poczt: Mołdawii i Wołoszczyzny. Jej inicjatorem był magazyn "Trybuna Filatelistyczna", a patronem - król Karol II.
Okazją do zorganizowania w 1998 r. drugiej wystawy EFIRO było 150-lecie rewolucji 1848 r.oraz 140. rocznica wydania pierwszego znaczka rumuńskiego. Trzecia wystawa miała miejsce we wrześniu 2004 r. z okazji 130. rocznicy założenia oraz 23. kongresu UPU (Światowego Związku Pocztowego).
Tegoroczna wystawa jest więc czwartą, a jednocześnie Rumunia stała się po raz pierwszy gospodarzem Światowej Wystawy Filatelistycznej. Wystawa pod hasłem "Czas mija, a znaczki pozostają" odbywa się w Bukareszcie w centrum wystawienniczym Romexpo w dniach 20-27 czerwca. Dzień po zakończeniu wystawy zbierze się kongres FIP (Międzynarodowej Federacji Filatelistyki).

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

W dniu otwarcia wystawy EFIRO 2008 Poczta Polska wprowadziła do obiegu bloczek z przedstawieniem koperty, z której wystaje fragment budynku Ateneum Rumuńskiego. Poza polem znaczka widać pióro wieczne, którego stalówkę zdobi głowa tura. Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

Ateneum Rumuńskie -  powstało dzięki składkom publicznym, aby stać się świątynią nauki i sztuki. Obecnie jest siedzibą filharmonii. W zdominowanym przez architekturę socrealizmu Bukareszcie Ateneum jest symbolem tradycji i kultury. Jest to budynek z końca XIX w., zbudowany w stylu neoklasycystycznym wg projektu francuskiego architekta A. Gallerona.

Filatelistyka

Aby wypromować we własnym kraju Światową Wystawę Filatelistyczną Poczta Rumunii  przygotowała specjalne emisje na rok 2006, 2007 i 2008, pokazujące najstarsze rumuńskie znaczki. Bloczek zapowiadający EFIRO 2008 wydany w 2007 r. ma nietypowy układ, ponieważ oś znaczka jest odchylona względem osi bloczka o 10 stopni.
Głowa tura (lub żubra) z gwiazdą między rogami jest herbem Mołdawii, a także jednym z elementów godła Rumunii. Znaczek z głową tura, choć wydany w 1858 r. jeszcze przez pocztę Mołdawii, traktowany jest jako pierwszy znaczek rumuński. Datą jego pierwszej emisji był 15 lipca 1858 r. Kolejne ukazały się w czasie od 1 listopada 1858 do 1 maja 1862 r.

Isfahan - miasto dzieci polskich

autor projektu: Maciej Jędrysik
ilość znaczków: 1
wartość: 2,40 zł
nakład: 400.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: po 16 znaczków
data obiegu: 10 czerwca 2008 r.

Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Isfahan - miasto dzieci polskich

Isfahan

miasto w środkowym Iranie u podnóża gór Zagros, od końca XVI w. do poł. XVIII w. pełniło funkcję stolicy. Ośrodek rzemieślniczy słynący z wyrobu pięknych dywanów, wyrobów metalowych, ceramiki (ozdobne kafle, mozaiki). Atrakcją turystyczną są wspaniałe zabytki (pałace, mosty) z okresu rządzącej w tym czasie imperium perskim dynastii Safawidów.

Kontakty Iran - Polska

Choć Iran (dawniej Persja) to odległy kraj, to jednak już od czasów renesansu polscy władcy nawiązywali kontakty z władcami perskimi, głównie w sprawach wojskowych, aby wspólnie walczyć z Turcją, i chociaż plany te nie były realizowane, to udawało się przynajmniej rozwijać handel. Perskie dywany i broń godne były królewskich skarbców.
Ponadto działali w Persji polscy misjonarze, a od czasów zaborów emigrujący z ojczyzny naukowcy, inżynierowie, lekarze i wojskowi. Od 1926 r. działało w Teheranie Stowarzyszenie Polaków w Persji "Polonia".

Lata II wojny światowej

Podczas II wojny światowej wraz z tworzącą się armią gen. Andersa z terenów Związku Radzieckiego przyjechały do Iranu tysiące uchodźców, w tym ogromna liczba małych dzieci, najczęściej sierot  z terenów kresów wschodnich. Dla ok. 13 tys. polskich dzieci, które nie umarły podczas podróży z wycieńczenia i chorób, ten kraj stał się na kilka lat domem, a przede wszystkim azylem, dzięki któremu mogły przeżyć wojnę. Do Isfahanu w latach 1942-1945 trafiło 2590 dzieci w wieku poniżej 7 lat. Stworzono dla nich liczne placówki wychowawczo-opiekuńcze: przedszkola, szkoły, sanatorium. Pod koniec wojny grupy dzieci wraz z opiekunami ewakuowano do innych krajów: Nowej Zelandii, Libanu, Indii, Meksyku,  Palestyny, krajów afrykańskich. Większość uchodźców nie wróciła już nigdy do ojczyzny.

O epopei polskich uciekinierów przypomniała w 2005 r. wystawa IPN "Ocaleni z >nieludzkiej ziemi<". Losy uchodźstwa polskiego z ZSRS w latach 1942-1950", a także wydana w Londynie zbiorowa praca "Isfahan, miasto polskich dzieci". O losie Polaków w Iranie przypominają też tamtejsze cmentarze oraz tablice pamiątkowe.

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Poczta Polska wyemitowała znaczek upamiętniający smutne, dramatyczne i zapomniane na uboczu głównych wydarzeń lat II wojny światowej losy polskich sierot, choć jednocześnie budujące ze względu na pomoc, ofiarowaną przez władze i społeczność perską. Na znaczku widać jedno z uratowanych dzieci, Przemka Stojakowskiego, na tle dywanu perskiego z umieszczonym centralnie godłem Polski. Dywan utkany w 1944 r. był dziełem polskich uczennic szkoły zawodowej w Isfahanie. Na kopercie FDC ornament z architektury charakterystycznej dla Isfahanu sąsiaduje z listą nazwisk polskich dzieci, które los rzucił do Iranu. Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.


Świat zabawek

autorka projektu: Marzanna Dąbrowska
ilość znaczków: 2
wartość: 1 x 1,35 zł, 1 x 3 zł
nakład: 2 x 600.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 33,04 x 32,34 x 32,34 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: po 16 znaczków
data obiegu: 1 czerwca 2008 r.

Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Świat zabawek

Najstarsze zabawki, znalezione przez archeologów w grobach dzieci, mają ok. 2,5 tys. lat. Zawsze były odzwierciedleniem świata dorosłych. W starożytności dzieci bawiły się miniaturowymi przedmiotami z życia codziennego oraz lalkami. Istniały też zabawki edukacyjne, np. greckie lub rzymskie literki nawlekane na sznurki. Wraz z rozwojem techniki zaczęto wymyślać zabawki mechaniczne. Gdyby nie rewolucja przemysłowa, chłopcy nie bawiliby się samochodzikami i kolejką. W XIX wieku pojawiły się w sprzedaży "mówiące" i "chodzące" lalki. Hity XX wieku to lalka Barbie i klocki lego, jednak to najtańsze, proste zabawki są najbardziej uniwersalne i wolniej się nudzą. Zostawiają dzieciom pole dla ich inwencji, rozwijają wyobraźnię, często są też bardziej odporne na zniszczenie. Mimo więc rozwoju przemysłu, pomimo telewizji i komputerów, wciąż popularne są zabawki, jakimi bawili się nasi dziadkowie, rodzice, a potem my, nasze dzieci i wnuki.

Nowe znaczki i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Pierwszego czerwca 2006 r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu pierwszą część serii znaczków z zabawkami. Serii wyjątkowej przede wszystkim ze względu na trójkątny kształt znaczków. Ta piękna emisja prezentuje ponadczasowe zabawki, które od lat niezmiennie rozwijają wyobraźnię dzieci. W 2006 r. na znaczkach pojawiły się wirujące zabawki: bąk i wiatraczek. Tym razem są to cymbałki i drewniana ciuchcia (na znaczkach) oraz piłka i koń na biegunach (na kopercie FDC). W trójkątnym kadrze znaczka widać tylko część zabawki. Całość jest widoczna dopiero na arkuszu, mieszczącym 16 znaczków jednego rodzaju. Datownik okolicznościowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1, zawiera rysunek jeszcze jednej zabawki: konika na patyku.

Dzień Dziecka

Obchodzony w Polsce i sąsiednich krajach od 1952 r. Na świecie bardziej znany jest Dzień Praw Dziecka (20 listopada) wprowadzony przez ONZ w 1954 r.

Filatelistyka

Trójkątne znaczki niezmiernie rzadko pojawiały się w polskim obiegu pocztowym. Oprócz znanych serii "Grzyby polskie" z 1959 r. (8 znaczków) oraz części serii "Konie polskie" z 1963 r. (3 znaczki z dziesięciu) można odnaleźć jeszcze trójkątne znaczki z czasów zaborów: poczty miejskiej w Sosnowcu z 1916 r. (z herbem miasta) oraz używane jeszcze po odzyskaniu niepodległości (1918-1919 r.) pozostałe na terenie zaboru austriackiego tzw. znaczki pospieszne w kształcie odwróconego trójkąta z wizerunkiem Merkurego.


Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2008

 autorka projektu: Anna Niemierko
ilość znaczków: 1
wartość: 1,35 zł
nakład: 600.000 sztuk
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: po 50 znaczków
data obiegu: 30 maja 2008 r.

Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2008

Piłka nożna to najpopularniejszy na naszym kontynencie sport, ma proste zasady, jest tani, a dostarcza wielu emocji zawodnikom i kibicom. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej odbywają się, podobnie jak olimpiady, co 4 lata. Organizuje je UEFA (Unia Europejskich Związków Piłkarskich), federacja powstała w 1954 r. Pierwsze ME rozegrano we Francji w 1960 r. pod nazwą Puchar Narodów Europy. Zwycięzcami byli zawodnicy z ZSRR, a udział wzięły tylko 4 najlepsze drużyny. Tak było do roku 1976. Następnie w latach 1980-1992 startowało 8 drużyn, a od 1996 r. - 16 i tak jest do dziś. Prawo udziału, oprócz finalistów, ma też gospodarz imprezy. Rywalizację podczas finału poprzedzają kwalifikacje grupowe. Eliminacje rozpoczynają się jesienią dwa lata przed rokiem Mistrzostw.  Z każdą edycją wzrasta zainteresowanie finałami ME. Potrafią dostarczyć niespodzianek, jak podczas poprzednich w 2004 r., kiedy pierwsze miejsce zdobyła drużyna Grecji. Mecze Euro 2008 rozgrywane są w dniach 7-29 czerwca na ośmiu stadionach w Austrii i Szwajcarii.

Udział Polski

W tym roku polscy kibice już mają powody do radości, bez względu na wyniki rozgrywek Euro 2008, ponieważ po raz pierwszy w historii Mistrzostw Europy polska reprezentacja zakwalifikowała się do udziału w turnieju finałowym. W 2012 r. Polska będzie współgospodarzem ME (razem z Ukrainą), co również gwarantuje udział polskiej reprezentacji w rywalizacji.

Lata największych sukcesów piłkarskich Polaków to: 1936 - IV miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, 1972 złoty medal olimpijski, srebrne medale w latach1976 i 1992, a ponadto w 1974 i 1982 - III miejsca na Mistrzostwach Świata.

Nowy znaczek i koperta FDC

Z okazji Euro 2008 Poczta Polska prezentuje znaczek i kopertę FDC z kolorową grafiką, kojarzącą się z atmosferą stadionu, okrzykami kibiców i malunkami na ich twarzach. Jest to dobra ilustracja hasła, z którym biało-czerwoni pojechali na Euro: "...bo liczy się sport i dobra zabawa". Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

Filatelistyka

Poczta Polska emitowała piłkarskie znaczki wielokrotnie z okazji Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich oraz sukcesów Polaków, jak np. w 1974 r., kiedy na znaczkach z przywieszkami upamiętniono sukcesy drużyny trenera Kazimierza Górskiego.


VII Kongres EUROSAI w Krakowie

 autorka projektu: Anna Niemierko
ilość znaczków: 1
wartość: 3,55 zł
nakład: 400.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 16 znaczków
data obiegu: 30 maja 2008 r.

Koperta FDC


Szanowni Państwo,

EUROSAI

Organizacje z całego świata zajmujące się kontrolą państwową zrzeszone są w INTOSAI (Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli - International Organisation of Supreme Audit Institutions). Jedną z ośmiu grup regionalnych jest EUROSAI (Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli - European Organisation of Supreme Audit Institutions), która zrzesza 48 instytucji. Kongresy organizowane są co 3 lata, a przewodnictwo w EUROSAI przejmuje wówczas gospodarz kongresu. W dniach 2-5 czerwca 2008 r. VII Kongres EUROSAI odbędzie się w Krakowie. W poprzednich latach kongresy organizowane były w Madrycie (1990 - Kongres Założycielski), Sztokholmie (1993), Pradze (1996), Paryżu (1999), Moskwie (2002) oraz Bonn (2005).

NIK

Najwyższa Izba Kontroli - najważniejszy w Polsce organ kontroli państwowej. Zajmuje się głównie kontrolą zarządzania środkami publicznymi. Ze swojej działalności składa co roku Sejmowi RP raport.
NIK jest koordynatorem Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Środowiska. Proekologicznym novum organizacyjnym ma być korzystanie podczas obrad krakowskiego Kongresu  z materiałów w wersji elektronicznej, a nie drukowanych, jak dotychczas.

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Z okazji VII Kongresu EUROSAI oraz przejęcia przez NIK przewodnictwa w organizacji Poczta Polska wydała specjalny znaczek z logo kongresu. Przedstawiona na znaczku lupa jest symbolem kontroli.
Na kopercie Pierwszego Dnia Obiegu FDC znajdują się przetworzone graficznie flagi 6 krajów, które w poprzednich latach organizowały kongresy oraz przewodniczyły EUROSAI.
Autorką umieszczonego na znaczku i na kopercie FDC logo Kongresu, w którym litera S jest stylizowaną sylwetką smoka, jest Joanna Sowula, studentka ASP w Katowicach. Jest to jeden z nagrodzonych projektów, wybrany przez przedstawicieli NIK do realizacji.
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Kraków 1.Europaautorka projektu: Joanna Górska
ilość znaczków: 1
wartość: 3 zł
nakład: po 500.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: po 16 znaczków
data obiegu: 5 maja 2008 r.

Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Znaczki EUROPA
Tradycja wydawania wspólnych emisji znaczków europejskich ma już ponad 50 lat. W 1956 r. sześciu operatorów pocztowych (Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec i Włoch, czyli krajów tworzących zaczątek Unii Europejskiej) po raz pierwszy wydało wspólny znaczek z napisem EUROPA w formie wieży zbudowanej z liter. Do 1973 r. były to co roku wspólne emisje, według jednego wzoru. Tematami przewodnimi były: Europa, jedność i pokój; stopniowo zaczęły pojawiać się też symbole komunikacji. Od roku 1974 wspólny jest już tylko temat emisji, który każdy kraj realizuje według własnego pomysłu. Rozszerzyła się wówczas tematyka emisji, obejmując pojęcia takie, jak kultura, znani ludzie czy wynalazki, ale też problemy uniwersalne jak np. ochrona przyrody, czy 500-lecie odkrycia Ameryki w 1992 r. Znaczki EUROPA z jednej strony propagują ideę wspólnoty, z drugiej zaś pomagają we wzajemnym poznawaniu odmiennych  tradycji naszego kontynentu. Ponadto służą one współpracy między publicznymi operatorami pocztowymi krajów Europy i promowaniu filatelistyki.

CEPT - Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji, patron emisji EUROPA w latach
1959-1992.
PostEurop -  Stowarzyszenie Europejskich Publicznych Operatorów Pocztowych. Istnieje od 1992 r.
Od 1993 r. sprawuje pieczę nad cyklem znaczków EUROPA.

Konkurs 2008
W ubiegłym roku tematem emisji EUROPA było stulecie skautingu. Za najlepszy uznano znaczek z Armenii. Tegoroczne projekty z całej Europy można obejrzeć na stronie internetowej PostEurop i od 9 maja do 8 sierpnia 2008 r. zagłosować na wybrany przez nas. Dwie z osób głosujących na zwycięski znaczek mają szansę otrzymać pełny zestaw tegorocznej emisji EUROPA. Ogłoszenie wyników odbędzie się 13 listopada na Nadzwyczajnej Sesji Plenarnej PostEurop w Brukseli.
Tematem konkursu na 2009 r. będzie astronomia.

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC
Jak co roku Poczta Polska przygotowała znaczek EUROPA, którego tematem na ten rok był "List". Autorka projektu umieściła kopertę z wykaligrafowanym adresem w miejscu talerza na nakrytym stole. W ten sposób list stał się czymś co zaspokaja głód, choć nie ten fizjologiczny.Listy przecież, tak jak i fotografie, są materialnym zapisem fragmentu życia, chwili bądź emocji, mogą zatem być literaturą, a więc dziełem sztuki, oraz dokumentem historii. W tradycyjnym liście oprócz treści "przemawia do nas" charakter pisma, kolor papieru czy atramentu. E-mail lub internetowy czat tylko częściowo może zastąpić ten sposób komunikacji. Do listów wraca się po latach, listy się przechowuje i wspomina. Tej emisji przypominającej o wartości listu towarzyszy okolicznościowy datownik w formie zaadresowanej koperty, stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.


Zjawiska meteorologiczneautorka projektu: Marzanna Dąbrowska
ilość znaczków: 4
wartość: 2 x 1,35 zł, 2 x 2,40 zł
nakład: po 400.000 sztuk każdego     
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: po 12 znaczków
data obiegu: 25 kwietnia 2008 r.

Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Zjawiska meteorologiczne

Od najdawniejszych czasów ludzie obserwowali naturę, np. na podstawie chmur czy zachowania zwierząt starali się przewidzieć nadchodzącą  burzę, deszcz albo suszę. My zerkamy na prognozę pogody, kiedy planujemy wyjazd czy ubranie na następny dzień, patrzymy czy zabrać ze sobą parasol. Pogoda wpływa na nasze samopoczucie, ale my nie mamy wpływu na nią. Natura wielokrotnie udowadnia swoją siłę, np. podczas powodzi czy huraganów. Jednak jest też wiele zjawisk meteorologicznych, które możemy przeoczyć, a czasem warto spojrzeć w niebo, aby zobaczyć coś pięknego i niezwykłego.

Meteorologia - nauka, zajmująca się badaniem procesów zachodzących w atmosferze. Na podstawie pomiarów podstawowych parametrów (gł. temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia i prędkości wiatru) oraz danych, dostarczonych przez radary, radiosondy i satelity, dokonuje się analizy (obecnie komputerowej) wzajemnego wpływu na siebie różnych czynników. Jej wyniki, czyli prognozy synoptyczne, są niezbędne dla gospodarki kraju, np. dla rolnictwa, w celu uniknięcia strat wywołanych kataklizmami, czy po prostu w kierowaniu ruchem lotniczym.

Podział zjawisk meteorologicznych ze względu na ich naturę: hydrometeory (np. deszcz, grad, szron, trąba powietrzna), litometeory (np. zamieć lub wiry pyłowe albo piaskowe), fotometeory (np. halo, tęcza, miraż), elektrometeory (np. burza, błyskawica, zorza polarna)

Zamieć piaskowa - piasek unoszony jest przez silny gorący wiatr na znaczną wysokość. Zjawisko uciążliwe dla mieszkańców terenów pustynnych.

Błyskawice
- wyładowania atmosferyczne powstające w wysokich kłębiastych chmurach deszczowych (cumulonimbus) na skutek dużych różnic temperatury i silnego wiatru. Błyskawica jest iskrą, wyrównującą róznicę ładunków elektrycznych między chmurą a ziemią, a także między samymi chmurami.

Tęcza
- łuk rozszczepionego światła słonecznego. Powstaje na skutek załamania, rozszczepienia i całkowitego odbicia promieni Słońca przez krople wody w atmosferze. Widoczna jest, gdy Słońce świeci zza obserwatora i znajduje się na niewielkiej wysokości (kąt mniejszy niż 40 stopni).

Trąba powietrzna -
wir powietrza i skroplonej pary wodnej o kształcie lejka sięgającego chmur. Wiruje z ogromną prędkością, np. 400 km/h, a wewnątrz wytwarzają się ogromne różnice ciśnienia. Jeśli sięga do ziemi, niszczy wszystko co napotka na drodze. Zostawia wówczas kilkusetmetrowej szerokości pas zniszczeń na drodze o długości np. 10-20 km.

Nowe znaczki i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC
Prezentowana czteroznaczkowa seria pokazuje utrwalone na fotografiach piękno zjawisk meteorologicznych. Projekt sugeruje, że oglądamy slajdy podświetlone tak, że wyraźnie widoczny jest kontrast i kolor. Każdy znaczek reprezentuje jedno zjawisko z każdej grupy: hydro-, lito-, foto- i elektrometeorów. Na kopercie FDC widać jak gdyby materiały do kolejnych znaczków, przezrocza, które właśnie leżą na podświetlarce. Ocenę i wybór najpiękniejszych ujęć ma ułatwić ustawiona lupa. Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy (kompozycja liternicza w kształcie trąby powietrznej), stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.Tradycja i współczesność lotnictwa polskiegoautor projektu: Jerzy Skakun
ilość znaczków: 2
wartość: 3 zł, 3,55 zł
nakład: po 600.000 szt. każdego       
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 8 znaczków
data obiegu: 31 marca 2008 r.

Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Lotnictwo wojskowe

Historia lotnictwa to właściwie historia XX w. Zapoczątkowały ją udane loty braci Wright (od 1903 r.). W 1911 r. po raz pierwszy na świecie użyto samolotu w walce. Rozwój lotnictwa wojskowego napędzały dwie kolejne wojny światowe. Dość długo samoloty używane były tylko do wspierania i ochrony wojsk piechoty oraz do celów rozpoznawczych. Podczas II wojny światowej walka w powietrzu miała już decydujące znaczenie. Wyprodukowano wówczas tysiące bombowców i myśliwców.
W Polsce oddziały lotnicze tworzono od pierwszych lat niepodległości, początkowo za granicą, np. we Francji. Od lat 30. zaczęto wprowadzać samoloty polskiej produkcji (PZL P.7a, PZL P.11c, PZL.23 Karaś, PZL.37 Łoś). W 1939 r. polskie wojsko miało ok. 750 samolotów. Po kampanii wrześniowej większość pilotów i sprzętu ewakuowano z kraju. Szczególną sławę zdobyli polscy piloci walczący nad Wielką Brytanią w 1940 r. (słynne dywizjony 302 i 303).
Po wojnie powstał nowy rodzaj wojsk obrony powietrznej kraju. Do 1989 r. polskie wojsko znajdowało się pod silnym wpływem ZSRR. W lotnictwie używano głównie samolotów radzieckich typu MiG, Tu i Su. W latach 50. wprowadzono pierwsze odrzutowce, a w 60. -
samoloty naddźwiękowe. Od momentu wstąpienia do NATO w 1999 r. trwa unowocześnianie i dostosowywanie sprzętu do wyposażenia sojuszników.

Nowe znaczki i koperta FDC

Poczta Polska prezentuje dwa znaczki z samolotami używanymi w polskim lotnictwie wojskowym: TS-11 Iskra oraz F-16. Ilustracja z koperty Pierwszego Dnia Obiegu FDC sięga do odleglejszej historii: pokazane są 3 górnopłatowe samoloty myśliwskie polskiej konstrukcji PZL P-11c. Datownik okolicznościowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 zawiera motyw znany z odznaki pilotów wojskowych (tzw. gapy) - lecącego orła z wieńcem laurowym w dziobie.

Samolot TS-11 Iskra

Zaprojektowany w latach 50. przez zespół doc. mgr. inż. Tadeusza Sołtyka z PZL Okęcie szkolny jednosilnikowy samolot odrzutowy. Posiada działko kal. 23 mm oraz dwie wyrzutnie rakiet. W latach 60. na samolotach Iskra zostały pobite 4 rekordy świata. Różne jego wersje służyły nie tylko do celów szkoleniowych w wojsku, ale też w lotnictwie cywilnym i do lotnictwa akrobacyjnego. Samolot znajdował się na wyposażeniu wojsk indyjskich. Produkcja Iskry została zakończona w 1987 r.

Samolot F-16

wielozadaniowy samolot myśliwski amerykańskiej firmy General Dynamics (obecnie należy do koncernu  Lockheed Martin). Od drugiej połowy lat 70. wyprodukowano ok. 4,5 tys. F-16. Jest to najpopularniejszy samolot bojowy na świecie, używany w 25 krajach. Słynie z przyspieszenia, zwrotności, bardzo dobrej awioniki i wygody obsługi, co nie jest proste przy ogromnych przeciążeniach. Polska w najbliższych latach wprowadzi do swoich sił powietrznych 48 sztuk F-16 C/D Block 52 Advanced.
80-lecie Straży Granicznejautor projektu: Jerzy Skakun
ilość znaczków: 1
wartość: 2,10 zł
nakład: 500.000 szt.   
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 20 znaczków
data obiegu: 22 marca 2008 r.

Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Straż Graniczna - formacja typu policyjnego (cywilno-wojskowa), która ochrania granice kraju i sprawuje nadzór nad ruchem granicznym. Oprócz strefy przygranicznej dotyczy to także portów lotniczych i morskich.
Funkcjonariusze wyposażeni są w nowoczesny sprzęt do obserwacji terenu, pojazdy do poruszania się na lądzie, w wodzie i w powietrzu w każdych warunkach, urządzenia do kontroli bagażu i do wykrywania fałszywych dokumentów. W pracy (np. przy wyszukiwaniu narkotyków) pomagają specjalnie szkolone psy.

Ochrona granic Rzeczpospolitej w XX wieku

W 20-leciu międzywojennym, kiedy powołano do życia Straż Graniczną, Polska zaledwie od kilku lat istniała jako niepodległe państwo po ponad 100 latach rozbiorów. Szczególnie wschodnia granica z nowopowstałym Związkiem Radzieckim była strefą wyjątkowo niespokojną. Władze Rzeczpospolitej wciąż poszukiwały struktur, które zapewniłyby zarówno bezpieczeństwo granic jak i kontrolę przepływu towarów i osób przez granice. Do wybuchu II wojny światowej taką rolę pełniły różne formacje, najczęściej o charakterze wojskowym. Na wschodzie był to np. utworzony w 1924 r. Korpus Ochrony Pogranicza. Granice północna, południowa i zachodnia, bardziej stabilne, wymagały raczej cywilnego charakteru służby, co jednak zmieniło się pod koniec lat 20. XX w. Na skutek napiętej sytuacji politycznej w kontaktach z Niemcami i Czechosłowacją 22 marca 1928 r. prezydent Ignacy Mościcki w miejsce dotychczasowej Straży Celnej powołał więc Straż Graniczną, podległą trzem ministerstwom: Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych, która funkcjonowała do 1939 r.
W latach PRL-u kontrolę nad zabezpieczeniem granic przejęły Wojska Ochrony Pogranicza. W 1990 r. zastąpiono je ponownie Strażą Graniczną nadając jej mniej wojskowy charakter.
Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało zmiany w ruchu granicznym. Wschodnia granica Polski stała się jednocześnie zewnętrzną granicą Unii, którą należało uszczelnić, szczególnie jeśli chodzi o przemyt narkotyków, broni oraz nielegalną migrację. Z przystąpieniem do UE wiąże się włączenie do strefy Schengen. W grudniu 2007 r. została w Polsce zniesiona kontrola na granicach morskich i lądowych z krajami Schengen, a od 30 marca 2008 r. również na lotniskach. Przynależność do strefy oznacza, oprócz swobodnego przekraczania granic, także współpracę krajów członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa, jednolite przepisy i dostęp do wspólnej bazy danych.

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Z okazji jubileuszu utworzenia Straży Granicznej Poczta Polska wyemitowała znaczek z motywem granicznego słupa w biało-czerwone pasy z godłem narodowym. Na kopercie FDC umieszczono zdjęcie archiwalne przedstawiające reprezentację Straży Granicznej w dniu Święta Niepodległości 11 listopada 1929 r. w Warszawie. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Pile, w którym można znaleźć wiele pamiątek dokumentujących pracę Straży Granicznej z terenów nadnoteckich. Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.
Wielkanocautor projektu: Marzanna Dąbrowska
ilość znaczków: 2
wartość: 1 x 1,35 zł, 1 x 2,40 zł
nakład: 1,35 zł x 2.000.000 szt.         
2,40 zł x 20.000.000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 30 x 39 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 50 znaczków
data obiegu: 29 lutego 2008 r.

Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Wielkanocne życzenia

Święto Zmartwychwstania, najważniejsze w kościele katolickim, łączy się w kalendarzu z początkiem wiosny. Stąd połączenie symboliki wiosennej i chrześcijańskiej. Poczta Polska od 1997 r.  co roku wydaje znaczki wielkanocne, aby wzbogacić świąteczną korespondencję. Pojawiają się na nich sceny religijne, ludowe obyczaje oraz symbole odradzającego się życia: pisanki, kurczaczki oraz zieleń i kwiaty. W tym roku dopełnieniem życzeń wysyłanych na kartkach pocztowych lub w listach są znaczki kolorowe i optymistyczne, doskonale ilustrujące radość okresu świąt Wielkiej Nocy.

Nowe znaczki i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Poczta Polska prezentuje wielkanocny duet znaczków w wiosenno-świątecznej tonacji. Na obydwu znaczkach znajduje się kompozycja z kolorowych pisanek i wycinanek. Kopertę FDC zdobi dwukolorowa wycinanka. Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy z kurczaczkiem i zajączkiem stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

Współczesne pisanki

podobnie jak te na znaczkach, nie muszą powielać tradycyjnych wzorów. Powstają najróżniejsze i niepowtarzalne, zależnie od indywidualności twórców, malowane dowolną techniką, ze strusich lub gęsich jaj, rzeźbione w wydmuszkach lub np. w "ubrankach" z koronki czy włóczki.

Wycinanki ludowe

Papierowe dekoracje, wykonywane są przez precyzyjne wycinanie dziurek nożycami w złożonym kawałku papieru, przez co ich charakterystyczną cechą jest symetria. W Polsce ten rodzaj świątecznej dekoracji spotykany był głównie na Mazowszu (Kurpiowszczyzna, okolice Łowicza i Opoczna) od końca XIX w., gdyż wcześniej papier nie był powszechnie dostępnym materiałem. Wycinanki, początkowo gł. białe, później również kolorowe, naklejano w izbie na belkach pod stropem lub na ścianach przed ważniejszymi świętami. Motywy mogły być zarówno abstrakcyjno-geometryczne, jak też roślinne czy zwierzęce. Precyzja widoczna w wycinankach ludowych jest często zadziwiająca, zważywszy na to, że do ich wykonania używano niegdyś np. nożyc do strzyżenia owiec.
Historia polskiej fotografiiautor projektu: Jacek Konarzewski
ilość znaczków: 4
wartość: 4 x 1,35 zł
nakład: po 500.000 sztuk każdego
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 12 znaczków
data obiegu: 29 lutego 2008 r.

Koperta FDC
Szanowni Państwo,

Karol Beyer (1818-1877)

"Ojciec polskiej fotografii" w młodości uczył się malarstwa i pracował w fabryce odlewów artystycznych. W 1844 r. wyjechał do Paryża, aby poznać technikę dagerotypii. Wkrótce otworzył w Warszawie zakład wykonujący dagerotypy portretowe. Po kilku latach przekształcił go w zakład fotograficzny. U szczytu sławy Beyer zatrudniał 30 pracowników, często artystów. W ten sposób wykształcił wielu wspaniałych zawodowych fotografów. W studiu Beyera fotografia była sztuką, o czym świadczą liczne nagrody na międzynarodowych wystawach, ale też sposobem dokumentacji.  Słynne były wykonane przez jego współpracownika portrety pośmiertne poległych w manifestacji w 1861 r. oraz fotografie patriotyczne z okresu powstania styczniowego. Za zaangażowanie w sprawy polityczne Beyer został zesłany na 2 lata w głąb Rosji.
Brał udział w tworzeniu  "Tygodnika Ilustrowanego", opracował nawet własną metodę, która ułatwiała drzeworytnikom przenoszenie fotografii na klocki drewniane (za pomocą negatywu). Pracował też nad nowoczesną techniką światłodruku. Ponadto zajmował się numizmatyką i archeologią. W wieku 54 lat wycofał się z fotografii.

Dagerotypia

"Starsza siostra" fotografii, technika utrwalania obrazu na posrebrzanej płytce, pokrytej substancją światłoczułą. Nazwa pochodzi od nazwiska wynalazcy, Louisa Daguerre'a. Metoda ta przetrwała ok. 10 lat. Była trudna, wymagała precyzji oraz znajomości techniki i chemii. Ponadto od początku  dagerotypii towarzyszyły szkodliwe dla zdrowia odczynniki chemiczne m.in. pary rtęci jako wywoływacz. W odróżnieniu od fotografii, dagerotypy były wykonywane tylko w jednym egzemplarzu.

Wczesna fotografia

oficjalnie narodziła się w 1839 r. Szklany negatyw służył do wykonania odbitek na specjalnym papierze. Technika kolodionowa stosowana w II połowie XIX w., zwana "mokrą płytą" wymagała od fotografa noszenia ze sobą wyposażenia ciemni, aby materiał światłoczuły nie zdążył wyschnąć. Nie stosowano jeszcze powiększeń, a odbitki powielano stykowo, trzeba więc było używać aparatów różnej wielkości. Popularne wówczas formaty portretów to wizytowy (6,5x10 cm) oraz gabinetowy (ok 10x15 cm). Statyczny charakter ówczesnej fotografii wynikał z długiego czasu naświetlania: od kilku do kilkunastu minut.

Nowe znaczki i koperty Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Z okazji 190. rocznicy urodzin Karola Beyera Poczta Polska wydała 4 znaczki z reprodukcjami
jego fotografii ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Na znaczkach znajdują się: autoportret z 1858 r., zdjęcia włościan z Wilanowa (1866), kościół św. Krzyża w Warszawie (1858) oraz wojsko rosyjskie na Placu Zamkowym (1861).
Wydano też 4 koperty FDC z fotografiami przedstawiającymi redakcję "Tygodnika Ilustrowanego" (1864), gospodarza i włościankę z Wilanowa (1866), budowę mostu Kierbedzia (22 maja 1861) oraz pomnik Jana III Sobieskiego (1858). Zdjęcie mostu jest w pewnym sensie fragmentem reportażu, gdyż Beyer dokumentował budowę przez cały okres jej trwania (1859-1864).
Emisjom towarzyszy wspólny datownik okolicznościowy (z rysunkiem prostego aparatu fotograficznego) stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.
Kocham Cięautorka projektu: Marzanna Dąbrowska
ilość znaczków: 1
wartość: 1.35 zł
nadkład: 2.000.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 20 znaczków
data obiegu: 7 luty 2008 r.

Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Walentynki

To sympatyczne importowane w latach 90. z krajów anglosaskich święto zakochanych szybko znalazło w Polsce zwolenników, głównie wśród młodych ludzi. Jest dobrą okazją do okazania komuś sympatii, do sprawienia niespodzianki prezentem lub listem. Na piśmie łatwiej jest wyrazić uczucia, więc walentynki są szansą dla nieśmiałych.

Święty Walenty

Biskup rzymski żyjący w II/III w., patron chorych na padaczkę. Za sprawą legend na temat jego współczucia dla zakochanych i udzielania ślubów wbrew woli cesarza, jego opiece zaczęto oddawać również zakochane pary.

Tradycja korespondencji walentynkowej

Liściki miłosne krążyły zapewne odkąd ludzie zaczęli posługiwać się pismem. Korespodencja zakochanych z czasem zyskała niezwykłą oprawę. List mógł być np. perfumowany, zdobiony koronkami, bogato ilustrowany lub zaszyfrowany. Wymagało to sporo pracy i przygotowań. Gotowe drukowane kartki walentynkowe pojawiły się w połowie XIX w. Zdobiły je oczywiście serca, amorki, gołąbki, kwiaty i najczęściej zwrot "From Your Valentine" ("Od Twojego Walentego"). Z zasady wysyłane były anonimowo.
Walentynkowe znaczki pocztowe ukazują się na świecie od ok. 20 lat. W 1999 r. poczta francuska wydała pierwsze znaczki w kształcie serca i choć trudno było je oderwać nie uszkadzając perforacji, to znakomicie prezentowały się na kopertach i pocztówkach. Poczta Polska już od 15 lat wydaje okolicznościowe znaczki pocztowe na dzień św. Walentego. Często pojawiają się na nich serca, ale były też owoce, kwiaty i motyle, a nawet pies z kotem.

Nowy znaczek i koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC

Miłość nie jest stanem, w którym przeważa racjonalne myślenie, a więc i ilustracja na walentynkowym znaczku nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Kojarzy się z baśnią, snem lub marzeniem. Widzimy tajemnicze wejście do krainy miłości, szczęścia, spokoju i radości. Ogrodowa furtka po otwarciu tworzy kształt serca. Klucz do niej znajduje się w datowniku (stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1). Na kopercie Pierwszego Dnia Obiegu widnieje akcent pocztowy - otwarta kartka, podobnie jak tajemnicza furtka, w kształcie serca. W sąsiedztwie białych obłoków znajdujemy odręcznie spisane słowa Petrarki z sonetu 132.: "Jeśli to nie jest miłość - cóż ja czuję? A jeśli miłość - co to jest takiego?".

 
PostEurop Kraków 2008autor projektu: Janusz Wysocki
ilość znaczków: 1 w formie bloczka
wartość: 3 zł
nadkład: 400.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
format bloczka: 70 x 90 mm
papier: fluorescencyjny
data obiegu: 15 styczeń 2008 r.

Koperta FDC


Szanowni Państwo,

Obrady Plenarne PostEurop

W dniach 16-17 stycznia 2008 r. odbędzie się w Krakowie sesja plenarna PostEurop. Każdego roku posiedzenia organizowane są w innym kraju członkowskim PostEurop. Poczta Polska miała już okazję być gospodarzem Nadzwyczajnych Obrad PostEurop w 1994 r. w Warszawie.
Tegoroczne spotkanie będzie wyjątkowe z kilku powodów. W tym roku Poczta Polska świętuje 450-lecie istnienia, w styczniu mija 15 lat od założycielskiego zjazdu PostEurop, a miejscem obrad jest Kraków, który hucznie obchodził 750-lecie lokacji w roku 2007. Goście z całej Europy będą mieli okazję zwiedzić najważniejsze dla kultury i historii miejsca Krakowa oraz kopalnię w Wieliczce.

Nowy znaczek i koperta FDC

Podczas posiedzenia plenarnego stowarzyszenia PostEurop Poczta Polska zaprezentuje wydany z tej okazji znaczek w bloku, który łączy symbole poczty (kopertę), Krakowa (pawie pióro, typowe dla krakowskiego stroju ludowego) oraz europejskiej różnorodności poprzez kolorystykę  zaczerpniętą z flag narodowych. Na znaczku i na kopercie Pierwszego Dnia Obiegu FDC znajduje się logo PostEurop. Datownik okolicznościowy będzie stosowany w Urzędzie Pocztowym Kraków 1.

PostEurop - Stowarzyszenie Europejskich Publicznych Operatorów Pocztowych. Zrzesza 43 Poczty europejskie. Założone zostało dopiero w 1993 r., choć np. idea wspólnych emisji znaczków sięga lat 50. XX w. Główna siedziba PostEurop mieści się w Brukseli.
Działania stowarzyszenia, takie jak wymiana doświadczeń, analiza rynków europejskich i oczekiwań klientów, wprowadzanie nowych technologii, usprawnień, wspólne ustalenia prawne,  służą ciągłemu rozwojowi oraz polepszaniu wydajności i jakości usług pocztowych.

Filatelistyka

Co roku (od 2002 r.) poczty europejskie krajów należących do PostEurop biorą udział w konkursie filatelistycznym, wydając pod hasłem "Europa" znaczki na zadany temat. W roku 2007 tematem emisji było stulecie skautingu, a zwyciężył znaczek wydany przez pocztę Armenii. Tematem projektów na rok 2008 jest list.

 


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij