O firmie Oferta Plany emisji Katalog znaczków Historia znaczka Punkt sprzedaży Strona główna znaczków
 
Emisje znaczków polskich I kwartał 1999r.
 
   

¦WIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "CHINA'1999"

   

ilo¶ć znaczków: 1 w formie bloczka
nominał: 1,70 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
format:
        znaczka - 31,25 x 39,5 mm
         bloku - 80 x 95 mm
nakład: 900.000 szt.
projektant: Małgorzata Osa
data obiegu: 31.03.1999 r.
   
W dniach 21 - 30 sierpnia br. w Pekinie odbędzie się ¦wiatowa Wystawa Filatelistyczna "China '1999", organizowana w 50. rocznicę powstania Chińskiej Republiki Ludowej.

Bior±c udział w wystawie, Poczta Polska wprowadza z tej okazji do obiegu znaczek w formie bloczka. Na znaczku przedstawione s± chińskie ideogramy (nie daj±ce się rozłożyć na elementy odpowiadaj±ce cz±stkom fonetycznym umowne znaki wyrażaj±ce pojęcia), wyrażaj±ce tre¶ć: Chiny 1999 ¦wiatowa Wystawa Filatelistyczna i fragmenty smoka, stanowi±cego w mitologii chińskiej symbol szczę¶cia. Na oprawie bloczka - smok i symboliczne fale morskie.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 , będzie stosowany datownik okoliczno¶ciowy.

       
 
   

WIELKANOC

   


ilo¶ć znaczków: 4
nominały: 60 gr; 65 gr; 1zł; 1,40 zł;
technika druku: rotograwiura
papier: fluorescencyjny
format: 31,25 x 39,5 mm
nakład: 60 gr - 7.400.000
              65 gr - 4.500.000
                  1 zł - 1.900.000
            1,40 zł - 1.900.000
arkusz sprzedażny: 50 sztuk
projektant: Janusz Wysocki
data obiegu: 05.03.1999 r.
   
Przygotowane w tym roku przez Pocztę Polsk± znaczki wielkanocne s± swego rodzaju kontynuacj±, wydanej w listopadzie u.br. serii bożonarodzeniowej. Bowiem aż na trzech spo¶ród czterech znaczków, przedstawili¶my kolejne sceny ze znanego już Państwu czternastowiecznego Poliptyku Grudzi±dzkiego. Na poszczególnych znaczkach można więc zobaczyć:
 • - warto¶ci 60 gr - modlitwę w Ogrójcu,
 • - warto¶ci 65 gr - dĽwignięcie krzyża,
 • - warto¶ci 1,40 zł - Zmartwychwstanie.
 • Ostatni spo¶ród znaczków o nominale 1 zł, ukazuje piękny wizerunek Piety z Tub±dzina namalowany przez nieznanego z imienia piętnastowiecznego malarza.

  Interesuj±cym uzupełnieniem znaczków s± dwie koperty FDC, na których znajduj± się pochodz±ce z Muzeum Narodowego w Warszawie dzieła ¶redniowiecznych mistrzów:

 • - wjazd Chrystusa do Jerozolimy, nieznanego malarza gdańskiego,
 • - ostatnia wieczerza, Colijna de Cotera.

 • W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 , będzie stosowany datownik okoliczno¶ciowy.

         
   
     

  POLACY NA ¦WIECIE

     

  ilo¶ć znaczków: 2
  nominał: 1 zł, 1,60 zł
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  format: 43 x 31,25 mm
  nakład: po 800.000 sztuk
  arkusz sprzedażny: 20 sztuk
  projektant: Jacek Konarzewski
  data obiegu: 12.02.1999 r.
     
  Wprowadzane wła¶nie do obiegu przez Pocztę Polsk± dwa znaczki pocztowe s± po¶więcone Polakom, którzy żyj±c i pracuj±c poza granicami ojczyzny, dokonali rzeczy niezwykłych. Pozostawili po sobie trwały ¶lad, rozsławiaj±c przy tym imię Polski.

  Ernest Malinowski, którego 100. rocznica ¶mierci przypada 3 marca bież±cego roku jest budowniczym słynnej - Centralnej Kolei Transandyjskiej w Peru. Nazwana cudem inżynierii XIX wieku linia o długo¶ci 218 km (od portu Callao do miejscowo¶ci Oroya), przebiega w znacznej czę¶ci na wysoko¶ci ponad 2000 m. W najwyższym punkcie, na przełęczy Ticlio, osi±ga 4818 m n.p.m., jest tym samym najwyżej położon± lini± kolejow± na ¶wiecie. Na towarzysz±cej znaczkowi kopercie FDC prezentujemy Państwu ustawiony w tym miejscu znak.

  Na samym znaczku obok podobizny Ernesta Malinowskiego znajduje się most nad w±wozem Verrugas, należ±cy do większych konstrukcji tego typu na ¶wiecie - ma długo¶ć 175 m i wysoko¶ć 77 m.

  Rudolf Modrzejewski - znany w Stanach Zjednoczonych, jako Ralph Modjeski, syn sławnej aktorki Heleny - zasłyn±ł, jako budowniczy mostów. Do jego najbardziej znanych konstrukcji należy Benjamin Franklin Bridge na rzece Delaware w Filadelfii, który prezentujemy również na znaczku. Zbudowany w 1926 r. miał rekordow± wówczas rozpięto¶ć przęsła podwieszonego i sprężyste stalowe pylony no¶ne wysokie na 110 m. Wysoko oceniona została również jego praca przy budowie mostów Trans - Bay w San Francisco i Quebec.

  W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będzie stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 datownik okoliczno¶ciowy.

         
   
     

  KOCHAM CIĘ

     

  ilo¶ć znaczków: 2
  oznaczenia literowe: A, B
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  format: 40,5 mm x 40,5 mm
  nakład: A - 2.5000.000 sztuk
                B - 3.3000.000 sztuk
  arkusz sprzedażny: 16 znaczków
  projektant: Jacek Konarzewski
  data obiegu: 05.02.1999 r.
     
  Tradycyjnie już na Walentynki, Poczta Polska przygotowuje dla wszystkich zakochanych i nie tylko, specjalne znaczki pocztowe. Tym razem postanowili¶my zaprosić naszych klientów do gry w domino. Warto spróbować. Może szczę¶cie dopisze i efekt będzie taki sam, jak na znaczkach

  W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będzie w sprzedaży koperta pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

         
   
     

  DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO - MARYNARKA WOJENNA

     

  ilo¶ć znaczków: 2
  nominały: 55 gr, 55 gr,
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  format: 39,5 x 31,25 mm
  nakład: po 1.000.000 sztuk
  arkusz sprzedażny: 20 sztuk, po 10 sztuk
                                  każdego
  projektant: Tomasz Bogusławski
  data obiegu:   04.01.1999 r.
     
  "Z dniem 28 listopada 1918 r. rozkazuję utworzyć marynarkę polsk±, mianuj±c jednocze¶nie pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego szefem  Sekcji Marynarki Wojennej  przy Ministerstwie Spraw Wojskowych" -  dokument podpisany przez Józefa Piłsudskiego zapocz±tkował formowanie polskiej Marynarki Wojennej, która wła¶nie obchodzi  jubileusz  80- lecia. 

   Poczta Polska postanowiła  wł±czyć się do uroczysto¶ci rocznicowych, poprzez emisję dwóch znaczków pocztowych. Utrzymane w konwencji zdjęć czarno - białych s± swego rodzaju  kronik±, bowiem pokazuj±  historię i dzień dzisiejszy polskiej floty wojennej.  Przedstawiony na pierwszym ze znaczków niszczyciel ORP "Piorun" pływał pod  polsk± bander± w czasie II wojny ¶wiatowej. Przyczynił się do zatopienia niemieckiego okrętu "Bismarck". Po wojnie ten zasłużony dla Polski okręt, został zgodnie z umow±, zwrócony admiralicji brytyjskiej. Drugi znaczek przedstawia współczesny okręt wojenny, pływaj±cy od 1994 r., pod historyczn± nazw± ORP "Piorun".

   W dniu  wprowadzenia znaczków do obiegu, będzie w sprzedaży  koperta FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Gdynia 1.

         
     

  Copyright © 2004-2022 Poczta Polska Pocztowe Centrum Filatelistyki ul. Grochowska 23/31, 00-942 Warszawa =15-08-2022 21:41:06=
  Strona główna Poczty Polskiej English version of Polish Post Stamps

  Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
  Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij