Polskie znaczki pocztowe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SKLEPY FILATELISTYCZNE
  REGULAMINY / UCHWAŁY
  ENGLISH VERSION
 

OFERTA HANDLOWAI. OGÓLNE WARUNKI ABONAMENTU FILATELISTYCZNEGO na terenie POLSKI

1. POCZTA POLSKA S.A. prowadzi sprzedaż walorów filatelistycznych w formie abonamentu, w następujących grupach:

A - Znaczki nie stemplowane
E - Znaczki stemplowane
C - Kartki i koperty pocztowe z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej
S - Koperty pierwszego dnia obiegu - FDC
D - Odbitki datowników okolicznościowych
2. ZAMÓWIENIA na abonament przyjmowane są przez wszystkie urzędy pocztowe

3. TERMINY przyjmowania zamówień na abonament:

od 2 stycznia do 30 czerwca - wszystkie emisje danego roku
od 1 lipca do 31 grudnia - na emisje II półrocza

4. OPŁATA ABONAMENTOWA wynosi 4 zł (+ 23% VAT) za każdą zamówioną jednostkę w grupach A - D
Opłata jest bezzwrotna.

5.ODBIÓR zaabonowanych walorów powinien być dokonywany po zakończeniu każdego kwartału, nie później niż:

za I kwartał do końca czerwca
za II kwartał do końca września
za III kwartał do końca grudnia
za IV kwartał do końca marca następnego roku

6. NALEŻNOŚĆ za zamówione walory abonent płaci każdorazowo przy ich odbiorze według zasady :

- za znaczki nie stemplowane (grupa A) cenę równą wartości nominalnej znaczków
- za znaczki stemplowane (grupa E) cenę równą 60 % wartości nominalnej plus 23% VAT
- za koperty FDC (grupa S) oraz kartki i koperty pocztowe (grupa C) cenę ustaloną na te wydawnictwa
- za odbitki datowników okolicznościowych (grupa D) cenę równą wartości nominalnej ostemplowanych walorów plus 23% VAT
 
7. REGULAMIN zawierający szczegółowe informacje o warunkach realizacji abonamentu dostępny jest we wszystkich jednostkach POCZTY POLSKIEJ S.A.
II. WARUNKI ABONAMENTU WYSYŁKOWEGO na terenie POLSKI

1. Poczta Polska S.A. Biuro Filatelistyki i Handlu Sekcja Obsługi Filatelistycznej prowadzi abonament wysyłkowy polskich znaczków pocztowych na zasadach określonych w "OGÓLNYCH WARUNKACH ABONAMENTU FILATELISTYCZNEGO na terenie POLSKI".

2. Zamówienia mogą być składane:

3.Należność za zamówione walory można dokonać w następujacych formach:

a) przedpłaty,
b) za pobraniem (wpłata należności dokonywana jest przy odbiorze przesyłki).

4.Przedpłaty można dokonywać: 

- przelewem bankowym na konto
 

Poczta Polska S.A.
Bank Pocztowy S.A.
nr 45 1320 0019 0099 0255 2000 0030

- przekazem pocztowym na adres:

 

Poczta Polska S.A.
Biuro Filatelistyki i Handlu
Sekcja Obsługi Filatelistycznej
w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 3a 85-082 BYDGOSZCZ

5.Zamówione walory wysyłane są listami poleconymi, zgodnie z życzeniem abonenta w rzutach kwartalnych, półrocznych lub całorocznych. 

6. Za wysyłane walory Biuro Filatelistyki i Handlu Sekcja Obsługi Filatelistycznej każdorazowo wystawia faktury z podaniem aktualnego stanu konta przedpłaty.III. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA  POLSKICH ZNACZKÓW POCZTOWYCH dla Klientów krajowych

1. Poczta Polska S.A. Biuro Filatelistyki i Handlu Sekcja Obsługi Filatelistycznej prowadzi sprzedaż wysyłkową:

- kompletnych roczników znaczków, kopert FDC i całostek

- serii, bloków i arkusików nie stemplowanych i stemplowanych

- pełna oferta dostępna na stronie sklepu filatelistycznego www.filatelistyka.poczta-polska.pl

Sprzedaż prowadzona jest do wyczerpania zapasu a zamówienia realizowane są w kolejności wpływu.
Do cen walorów stemplowanych, wycofanych z obiegu, obcych administracji pocztowych, wydań specjalnych doliczyć należy podatek VAT w wysokości 23%

2. Zamówienia można składać

- korespondencyjnie na adres:
Biuro Filatelistyki i Handlu Sekcja Obsługi Filatelistycznej
w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 3a 85-082 BYDGOSZCZ- e-mailem:

pcf.kraj@centrala.poczta-polska.pl (klienci krajowi)
pcf@centrala.poczta-polska.pl (klienci zagraniczni)

- faxem:
052 322 20 24

Zamówienia mogą mieć dowolną formę pisemną, jednak muszą zawierać:
- określenie zamawianych pozycji w sposób umożliwiający identyfikację - najlepiej przez podanie numeru katalogowego

- ilość zamówionych walorów

- dokładny i czytelny adres wysyłkowy

3.Należność za zamówione walory należy w formie przedpłaty przekazać do Biura Filatelistyki i Handlu Sekcja Obsługi Filatelistycznej:

- przelewem bankowym na konto:
Poczta Polska S.A.
Bank Pocztowy S.A.
nr 45 1320 0019 0099 0255 2000 0030

- przekazem pocztowym na adres:
Biuro Filatelistyki i Handlu
Sekcja Obsługi Filatelistycznej w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 3a 85-082 BYDGOSZCZ

Wpłaty mogą być dokonywane w wysokości dokładnie odpowiadającej zamawianym walorom.

4.Za zamówione walory wystawiane są rachunki z wyspecyfikowanymi wysyłanymi pozycjami.
5.Zamówione walory wysyłane są listami poleconymi na adres wskazany przez Zamawiającego.


IV. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA  POLSKICH ZNACZKÓW POCZTOWYCH  dla Klientów zagranicznych1.Poczta Polska S.A. Biuro Filatelistyki i Handlu Sekcja Obsługi Filatelistycznej specjalnie dla Klientów Zagranicznych prowadzi sprzedaż wysyłkową znaczków pocztowych:

- w formie abonamentu,

- znaczków niestemplowanych,

- znaczków stemplowanych,

- kopert FDC,

- całostek pocztowych (kart i kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej).

- w wolnej sprzedaży:
- kompletnych roczników

- serii, bloków i arkusików nie stemplowanych i stemplowanych

- pełna oferta dostępna na stronie sklepu filatelistycznego www.filatelistyka.poczta-polska.pl

Oprócz abonamentu wiele pozycji posiadamy w ograniczonych ilościach, a zamówienia realizujemy w kolejności wpływu.

Do cen walorów stemplowanych, wycofanych z obiegu, obcych administracji pocztowych, wydań specjalnych doliczyć należy podatek VAT w wysokości 23%

2. Zamówienia można składać:

- korespondencyjnie na adres:
Biuro Filatelistyki i Handlu
Sekcja Obsługi Filatelistycznej w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 3a 85-082 BYDGOSZCZ


- e-mailem:

pcf@centrala.poczta-polska.pl (klienci zagraniczni)

- faxem:
052 322 20 24

Pełna oferta dostępna na stronie sklepu filatelistycznego www.filatelistyka.poczta-polska.pl

Wszystkie zamówienia mogą mieć dowolną formę pisemną, jednak muszą zawierać:

- określenia zamawianych walorów umożliwiające ich identyfikację
- ilość zamówionych pozycji
- dokładny i czytelny adres wysyłkowy
Przyjmujemy zamówienia na wartość, co najmniej 40 PLN /około 15 USD/. TranS.A.kcje o mniejszej wartości są nieopłacalne z uwagi na wysokie koszty manipulacyjne. Sugerujemy dokonywanie jednorazowo większych wpłat w celu zmniejszenia kosztów operacji bankowych. Dla tych Klientów zakładane są indywidualne konta przedpłaty z których pokrywane są należności za kolejne zamówienia.
Wszelką korespondencję prowadzimy, oprócz języka polskiego, w języku angielskim.

3. Należność za zamówione walory należy przekazać w dowolnej walucie w formie przedpłaty:

- przelewem na konto:
Poczta Polska S.A.
Bank Pocztowy S.A.
nr 45 1320 0019 0099 0255 2000 0030
- międzynarodowym przekazem pocztowym na adres:
 

Poczta Polska S.A.
Biuro Filatelistyki i Handlu
Sekcja Obsługi Filatelistycznej
w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 3a 85-082 BYDGOSZCZ

- za pośrednictwem osoby zamieszkałej w Polsce w polskich złotych na podane powyżej konta
Nie akceptujemy kart kredytowych oraz nie przyjmujemy zapłaty czekiem walutowym.

4. Rozliczenia prowadzone są w polskich złotych. Przysłana przedpłata w dowolnej walucie jest przeliczana na polskie złote wg kursu dnia wpływu na konto bankowe.

Za wysłane zamówione walory wystawiamy faktury w polskich złotych z wyspecyfikowaniem poszczególnych pozycji wraz z cenami. Podajemy również aktualny stan indywidualnego konta przedpłaty. 

5. Wysyłka zamówionych walorów następuje po potwierdzeniu przez Bank wpływu przedpłaty na konto Poczta Polska S.A. Biuro Filatelistyki i Handlu Sekcja Obsługi Filatelistycznej.

Walory zamówione w ramach abonamentu wysyłane są po zakończeniu kwartału (kwiecień, lipiec, październik, styczeń). Wszystkie znaczki wysyłane są listami poleconymi, odpowiednio zabezpieczonymi na adres wskazany przez Zamawiającego.Wszelkie informacje na temat zakupu lub abonowania znaczków można uzyskać pod numerami telefonów:

Klienci krajowi: 052 322 72 03
Klienci zagraniczni: 48 52 322 20 24
w godzinach: 7:00 do 15:00

 


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij