Polskie znaczki pocztowe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SKLEPY FILATELISTYCZNE
  REGULAMINY / UCHWAŁY
  ENGLISH VERSION
 

LATARNIE MORSKIE

 autor projektów znaczków: Jerzy Pietras
liczba znaczków: 4
wartość: 1,60 zł, 2,35 zł, 3,75 zł i 3,80 zł
nakład: po 300.000 sztuk każdej wartości
technika druku: rotograwiurowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
arkusz sprzedażny - 4 szt. znaczków
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 14 czerwca 2013 roku

FDC


MAGICZNY ŚWIAT DISNEYA

 autor projektu znaczka: Jacek Konarzewski
liczba znaczków: 1 w formie bloku
wartość: 4,60 zł
nakład: 300.000 sztuk w wersji perforowanej, 110.000 sztuk- nieperforowanej
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
format bloku: 90 x 70 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 1 czerwca 2013 roku

FDC
EUROPAautorka projektu znaczka: Aleksandra Ubukata
liczba znaczków: 1
wartość: 4,60 zł
nakład: 540.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
arkusz sprzedażny - 9 szt. znaczków
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 6 maja 2013 r.

FDC
DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJautor projektu znaczka: Jacek Konarzewski
liczba znaczków: 1
wartość: 1,60 zł
nakład: 420.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
arkusz sprzedażny -12 szt. znaczków
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 2 maja 2013 roku

FDC
70. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIMautorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 1
wartość: 3,80 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: rotograwiurowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
arkusz sprzedażny - 6 szt. znaczków
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 19 kwietnia 2013 roku

FDCWIESŁAW CHRZANOWSKI MARSZAŁEK SEJMU RP I KADENCJIautorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 1
wartość: 3,80 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
arkusz sprzedażny - 9 szt. znaczków
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 16 kwietnia 2013 roku

FDCPOLSKIE PTAKIautorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 1 w formie bloku
wartość: 4,55 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
format bloku: 90 x 70 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 12 kwietnia 2013 roku

FDC
ZNACZEK OBIEGOWY EKONOMICZNY I PRIORYTETOWY

autorka projektów znaczków: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 4
Znaczek obiegowy ekonomiczny 1000 g gabaryt A – 3,70 zł
Znaczek obiegowy ekonomiczny 1000g gabaryt B – 4,75 zł
Znaczek obiegowy priorytetowy 1000 g gabaryt A – 4,50 zł
Znaczek obiegowy priorytetowy 1000 g gabaryt B – 7,10 zł
nakłady: wielomilionowe, powtarzalne
technika druku: rotograwiurowa
format znaczków: 25,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 100 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 29.03.2013 r.

FDC

ZNACZEK OBIEGOWY EKONOMICZNY I PRIORYTETOWY

autorka projektów znaczków: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 4
Znaczek obiegowy ekonomiczny 350 g gabaryt A – 1,60 zł
Znaczek obiegowy ekonomiczny 350 g gabaryt B – 3,75 zł
Znaczek obiegowy priorytetowy 350 g gabaryt A – 2,35 zł
Znaczek obiegowy priorytetowy 350 g gabaryt B – 5,10 zł
nakłady: wielomilionowe, powtarzalne
technika druku: rotograwiurowa
format znaczków: 25,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 100 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 08.03.2013 r.

FDC
21. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY


autorzy projektu znaczka: Magdalena Jabłońska, Katarzyna Sasin i Jerzy Owsiak
liczba znaczków: 1
wartość: oznaczenie literowe "A"
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: koło o średnicy 40 mm
arkusz sprzedażny - 6 sztuk znaczków
papier: samoprzylepny, fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 13 stycznia 2013 roku

FDC
100. ROCZNICA URODZIN JERZEGO TUROWICZA
autor projektu znaczka: Maciej Ufnalewski
liczba znaczków: 1
wartość: 1,55 zł
nakład: 360.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 12 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 10 grudnia 2012 r.


FDC
BOŻE NARODZENIE

autorka projektów znaczków: Agnieszka Sobczyńska
liczba znaczków: 2
wartość:
- z oznaczeniem literowym "A"
- o wartości 2,40 zł

nakłady:
- z oznaczeniem literowym "A" - 30.000.000 szt.,
- o wartości 2,40 zł - 2.500.000 szt.
technika druku: rotograwiurowa
format znaczków:
- z oznaczeniem literowym "A" - 25,5 x 31,25 mm
- o wartości 2,40 zł - 31,25 x 25,5 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 100 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 30 listopada 2012 roku

FDC


MIASTA - OGRODY W POLSCE
autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 1 w formie bloku
wartość: 4,15 zł
nakład: 500.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
format bloku: 90 x 70 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 31 października 2012 roku

FDC


LUDZIE KINA I TEATRU
autorka projektów znaczków: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 3
wartość:1,55 zł, 1,95 zł, 3 zł
nakład: po 416.000 sztuk każdej wartości
technika druku: offsetowa
format znaczków: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne:3 znaczki, 16 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 31 października 2012 roku

FDC


ŚLADAMI KAROLA WOJTYŁY - KRAKÓW
autor projektów znaczka i przywieszki: Janusz Wysocki
liczba znaczków: 1 z przywieszką
wartość: 1,95 zł
nakład: 500.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 5 sztuk znaczków + 5 przywieszek
data wprowadzenia do obiegu: 13 października 2012 roku

FDC

PIOTR KWIT - MALARZ PRZYRODY
autorka projektu znaczka: Agata Tobolczyk
liczba znaczków: 1
wartość: 1,55 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: rotograwiurowa
format znaczków: 31,25 x 43mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 50 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 10 października 2012 roku

FDC

ROK PIOTRA SKARGI

autor projektu znaczka: Kazimierz Bulik
liczba znaczków: 1
wartość: 1,55 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: rotograwiurowa
format znaczków: 31,25 x 43mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 50 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 27 września 2012 roku

FDC

BILATERALNA WYSTAWA FILATELISTYCZNA POLSKA NIEMCY
"KARGOWA 2012"

autor projektu znaczka: Bożydar Grozdew
liczba znaczków: 1
wartość: 2,40 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 6 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 6 września 2012 r.

FDC


GRZYBY W POLSKICH LASACH

autorka projektów znaczków: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 4 z przywieszkami
wartość:1,55 zł, 1,95 zł, 3 zł i 4,15 zł
nakład: po 300.000 sztuk każdej wartości
technika druku: offsetowa
format znaczków: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 4 znaczki + 4 przywieszki
data wprowadzenia do obiegu: 31 sierpnia 2012 roku

FDC

200. ROCZNICA URODZIN JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

autor projektu znaczków: Kazimierz Bulik
liczba znaczków: 1 z przywieszką
wartość: 4,15 zł
nakład: 240.000 sztuk
technika druku: rotograwiurowa
format znaczków: 31,25 x 43mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 6 sztuk znaczków + 6 przywieszek
data wprowadzenia do obiegu: 28 lipca 2012 roku


FDCIGRZYSKA XXX OLIMPIADY LONDYN 2012

autor projektu znaczków: Agata Tobolczyk
liczba znaczków: 4
wartość: 1,55zł, 1,95 zł, 2,40 zł, 3 zł
nakład: 240.000 sztuk każdego znaczka
technika druku: offsetowa
format znaczków: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 4 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 27 lipca 2012 roku


FDC


PARK MUŻAKOWSKI - ŚWIATOWE DZIEDZICTWO UNESCO

autor projektu znaczka:Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 1
wartość: 3 zł
nakład: 420.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 6 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 12 lipca 2012 roku


FDC
UEFA EURO 2012 ™


autor projektu znaczków: Bożydar Grozdew
liczba znaczków: 4
wartość: 1,55 zł, 1,95 zł, 2,40 zł i 3 zł
nakład: po 736.000 sztuk każdego znaczka
technika druku: offsetowa
format znaczków: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 8 sztuk znaczków jednego rodzaju
arkusze sprzedażne: po 1 znaczku każdego rodzaju
data wprowadzenia do obiegu: 8 czerwca 2012 roku


FDCautor projektu znaczków: Bożydar Grozdew
liczba znaczków: 1
wartość: 3 zł
nakład: 360.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczków: 40 x 40 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 6 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 15 czerwca 2012 roku


FDCPOLSKI FILM ANIMOWANY

autor projektu znaczka: Piotr Stefankiewicz
liczba znaczków: 1 w formie bloku
wartość: 4,15 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
format bloku: 90 x 70 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 30 maja 2012 roku


FDC
TWÓRCZOŚĆ MICHAŁA BATOREGOautor projektu znaczków: Michał Batory
liczba znaczków: 2
wartość: 1,95 zł i 3 zł
nakład: po 320.000 sztuk każdego znaczka
technika druku: offsetowa
format znaczków:
wartości 1,95 zł - 31,25 x 43 mm
wartości 3 zł - 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 16 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 25 maja 2012 roku


FDC

EUROPA

autor projektu znaczka: Bożydar Grozdew
liczba znaczków: 1
wartość: 3 zł
nakład: 540.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 9 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 22 maja 2012 roku


FDC150. ROCZNICA POWSTANIA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE

autor projektu znaczka: Piotr Stefankiewicz
liczba znaczków: 1 w formie bloku
wartość: 4,15 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: rotograwiurowa
format znaczka: 54 x 40,5 mm
format bloku: 110 x 78 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 17 maja 2012 roku


FDC150 LAT PIERWSZYCH POLSKICH ODKRYĆ W EGIPCIE

autor projektu znaczków: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 4
wartość: 1,55 zł, 1,95 zł, 2,40 zł i 3 zł
nakład: po 240.000 sztuk każdego znaczka
technika druku: rotograwiurowa
format znaczków: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 4 sztuki znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 30 kwietnia 2012 roku


FDCHISTORIA POLSKIEJ FOTOGRAFII

autor projektu znaczków: Bożydar Grozdew
liczba znaczków: 4
wartość: 1,95 zł, 1,95 zł, 2,40 zł i 2,40 zł
nakład: po 360.000 sztuk każdego znaczka
technika druku: offsetowa
format znaczków: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 12 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 28 marca 2012 roku


FDC300-LECIE MIASTA SUWAŁK

autor projektu znaczka: Bożydar Grozdew
liczba znaczków: 1
wartość: 1,95 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: rotograwiurowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 50 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 30 marca 2012 roku


FDC
200. ROCZNICA URODZIN LEOPOLDA KRONENBERGA


autor projektu znaczka: Bożydar Grozdew
liczba znaczków: 1
wartość: 2,40 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: rotograwiurowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 50 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 20 marca 2012 roku


FDC
WIELKANOCautor projektu znaczków: Agata Tobolczyk
liczba znaczków: 3
wartość: 1,55 zł, 1,95 zł i 3 zł
nakład: wielomilionowe powtarzalne nakłady
technika druku: rotograwiurowa
format znaczków: 25,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 100 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 9 marca 2012 roku


FDC
 


200. ROCZNICA URODZIN ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO


autor projektu znaczka: Agata Tobolczyk
liczba znaczków: 1 w formie bloku
wartość: 4,15 zł
nakład: 250.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
format bloku: 90 x 70 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 19 lutego 2012 roku


FDC

70. ROCZNICA POWOŁANIA ARMII KRAJOWEJ


autor projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 1
wartość: 1,55 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: rotograwiurowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 50 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 14 lutego 2012 roku


FDC

20. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY


autorzy projektu znaczka: Jerzy Owsiak, Magdalena Jabłońska, Katarzyna Sasin
i Krystiana Konieczna

liczba znaczków: 1 w formie bloku
wartość: 1,95 zł
nakład: 500.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
format bloku: 70 x 90 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 8 stycznia 2012 roku


FDC

KWIATY I OWOCE


autor projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 1
wartość: 1,55 zł
nakład: wielomilionowe powtarzalne nakłady
technika druku: rotograwiurowa
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 100 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 16 grudnia 2011 roku


FDC

20 LAT NIEPODLEGŁOŚCI KAZACHSTANU


autor projektu znaczka: Aleksandra Ubukata
liczba znaczków: 1
wartość: 2,40 zł
nakład: 500.000 sztuk
technika druku: rotograwiurowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 50 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 8 grudnia 2011 roku


FDC
30. ROCZNICA STRAJKU W WYŻSZEJ OFICERSKIEJ SZKOLE POŻARNICZEJ
W WARSZAWIE


autor projektu znaczka: Maciej Jędrysik
liczba znaczków: 1 w formie bloku
wartość: 4,15 zł
nakład: 400.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
format bloku: 70 x 90 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 2 grudnia 2011 roku


FDC


BOŻE NARODZENIE


autor projektów znaczków: Marek Kwiatkowski
liczba znaczków: 2
wartość: 1,55 zł i 2,40 zł
nakład:
znaczek wartości 1,55 zł - 29.000.000 sztuk
znaczek wartości 2,40 zł - 3.000.000 sztuk
technika druku:
znaczek wartości 1,55 zł - rotograwiurowa
znaczek wartości 2,40 zł - offsetowa
format znaczków: 31,25 x 25,5 mm
papier:
znaczek wartości 1,55 zł - fluorescencyjny
znaczek wartości 2,40 zł - fluorescencyjny samoprzylepny
arkusze sprzedażne:
znaczek wartości 1,55 zł - 100 sztuk znaczków
znaczek wartości 2,40 zł - 10 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 25 listopada 2011 roku


FDC 

100-LECIE NAGRODY NOBLA Z CHEMII DLA MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

autor projektów znaczków: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 2 znaczki w formie bloku
wartość: 3 zł i 7,70 zł
nakład: 500.000 sztuk
technika druku: stalorytnicza i offsetowa
format znaczków:
wartości 3 zł - 36 x 28,2 mm
wartości 7,70 zł - 40 x 55 mm
format bloku: 83,33 x 125 mm
papier: kredowany
data wprowadzenia do obiegu: 17 listopada 2011 rokuWalor filatelistyczny emisji: 100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie
w postaci czarnodruku

cena sprzedaży: 16,26 zł + VAT
nakład: 40.000 sztuk
technika druku: stalorytnicza i offsetowa
papier: kredowany
data wprowadzenia do obiegu: 17 listopada 2011 roku


FDC 
PIERWSZY POLSKI SATELITA NAUKOWY

autor projektu znaczka: Jacek Brodowski
liczba znaczków: 1 w formie bloku
wartość: 4,15 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
format bloku: 90 x 70 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 4 listopada 2011 roku


FDCUTRACONE DZIEŁA SZTUKI
autor projektu znaczków: Jacek Konarzewski
liczba znaczków: 3
wartość: 1,95 zł, 2,40 zł i 3 zł
nakład: po 450.000 sztuk każdego znaczka
technika druku: rotograwiurowa
format znaczków: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 6 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 21 października 2011 roku


FDCXX ZJAZD PZF POLKOWICE 2011

autor projektu znaczka: Małgorzata Osa
liczba znaczków: 1 w formie bloku
wartość: 4,15 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
format bloku: 70 x 90 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 30 września 2011 roku


FDC

ŚLADAMI KAROLA WOJTYŁY - NIEGOWIĆ

autor projektu znaczka: Janusz Wysocki
liczba znaczków: 1 z przywieszką
wartość: 1,95 zł
nakład: 600.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 5 sztuk znaczków + 5 przywieszek
data wprowadzenia do obiegu: 22 września 2011 roku


Koperta FDC


 


200. ROCZNICA URODZIN KS. JANA DZIERŻONA

autor projektu znaczka: Jacek Konarzewski
liczba znaczków: 1
wartość: 1,55 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 20 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 2 września 2011 roku


Koperta FDC


POLACY NA ŚWIECIE

autor projektu znaczków: Janusz Wysocki
liczba znaczków: 4
wartość: 1,55 zł, 1,95 zł, 3 zł i 3 zł
nakład: po 400.000 sztuk każdego znaczka
technika druku: offsetowa
format znaczków: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 16 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 29 sierpnia 2011 roku


Koperty FDC

ROK ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE
autor projektu znaczka: Maciej Jędrysik
liczba znaczków: 1
wartość: 1,95 zł
nakład: 500.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 20 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 12 sierpnia 2011 roku


Koperta FDC100. ROCZNICA URODZIN CZESŁAWA MIŁOSZA
autor projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska, ryt wykonał Przemysław Krajewski
autor fotografii: Joanna Helander
liczba znaczków: 1 znaczek w formie bloku
wartość: 4,15 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: stalorytnicza i rotograwiurowa
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm
format bloku: 70 x 90 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 30 czerwca 2011 roku

Walor filatelistyczny emisji: 100. rocznica urodzin Czesława Miłosza w postaci czarnodruku
cena sprzedaży: 15 zł + VAT
nakład: 30.000 sztuk
technika druku: stalorytnicza i rotograwiurowa
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 30 czerwca 2011 roku


Koperta FDCPOLSKA PREZYDENCJA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ 2011
autor projektu znaczka: Anna Niemierko
liczba znaczków: 1 z przywieszką
wartość: 3 zł
nakład: 500.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 4 sztuki znaczków + 4 przywieszki
data wprowadzenia do obiegu: 30 czerwca 2011 roku


Koperta FDCGAPISZON, KWAPISZON, GUCIO I CEZAR

 

 

autor projektu znaczków: Bohdan Butenko
liczba znaczków: 4
wartość: 1,55 zł, 1,55 zł, 2,40 zł i 2,40 zł
nakład: po 420.000 sztuk każdego znaczka
technika druku: offsetowa
format znaczków: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 12 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 27 maja 2011 roku


Koperty FDC
BEATYFIKACJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II


 

autor projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 1 w formie bloku
wartość: 8,30 zł
nakład: 1.000.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 51 x 39,5 mm
format bloku: 75 x 100 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 28 kwietnia 2011 roku


Koperta FDC


UŚMIECH ŚWIATA W FOTOGRAFIACH ELŻBIETY DZIKOWSKIEJ

   
  
 
autor projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 6
wartość: 1,95 zł, 1,95 zł, 2,40 zł, 2,40 zł, 3 zł, 3 zł
nakład: po 300.000 sztuk każdego znaczka
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 6 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 18 kwietnia 2011 roku


Koperty FDC
EUROPA

   autor projektu znaczka: Anna Niemierko
liczba znaczków: 1
wartość: 3 zł
nakład: 630.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 9 sztuk
data wprowadzenia do obiegu: 5 maja 2011 roku


Koperta FDC


100. ROCZNICA URODZIN KS. KARD. ADAMA KOZŁOWIECKIEGO

   autor projektu znaczka: Maciej Jędrysik
liczba znaczków: 1
wartość: 1,95 zł
nakład: 400.000 sztuk
technika druku: rotograwiurowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 50 sztuk
data wprowadzenia do obiegu: 31 marca 2011 roku


Koperta FDC


WIELKANOC

   autor projektów znaczków: Jan Konarzewski
liczba znaczków: 2
wartość: 1,55 zł i 2,40 zł
nakład:
znaczek wartości 1,55 zł - 20.000.000 sztuk
znaczek wartości 2,40 zł - 2.000.000 sztuk
technika druku: rotograwiurowa
format znaczków: 25,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 100 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 25 marca 2011 roku


Koperta FDC


100. ROCZNICA URODZIN STEFANA KISIELEWSKIEGO

autor projektu znaczka: Ewa Libera
liczba znaczków: 1
wartość: 1,95 zł
nakład: 420.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 12 sztuk znaczków w układzie tete-beche
data wprowadzenia do obiegu: 7 marca 2011 roku


Koperta FDC
OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ MUKOWISCYDOZY

autor projektu znaczka: Jacek Konarzewski
liczba znaczków: 1
wartość: 1,55 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: rotograwiurowa
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 50 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 28 lutego 2011 rokuKoperta FDC30. ROCZNICA PODPISANIA POROZUMIENIA ŁÓDZKIEGO I REJESTRACJI NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW

autor projektu znaczka: Agnieszka Sobczyńska
liczba znaczków: 1
wartość: 1,95 zł
nakład: 400.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 20 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 17 lutego 2011 roku

Koperta FDC
20. ROCZNICA UTWORZENIA GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

autor projektu znaczka: Barnabas Baticz
liczba znaczków: 1
wartość: 3 zł
nakład: 500.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 44,58 x 26,42 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 8 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 11 lutego 2011 rokuKoperta FDC
HOKEJ NA TRAWIE

autor projektu znaczka: Jacek Brodowski
liczba znaczków: 1
wartość: 2,40 zł
nakład: 320.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 8 sztuk znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 4 lutego 2011 roku


Koperta FDC
400. ROCZNICA URODZIN JANA HEWELIUSZA

autor projektu znaczka: Maciej Jędrysik
liczba znaczków: 1 z przywieszką
wartość: 3 zł
nakład: 300.000 sztuk
technika druku: offsetowa
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 6 sztuk znaczków + 6 przywieszek
data wprowadzenia do obiegu: 28 stycznia 2011 roku


Koperta FDC


Poczta Polska
Centrum Poczty Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Dział Obsługi Filatelistycznej
ul. Zygmunta Augusta 3a 85-082 BYDGOSZCZ


Wszelkie informacje na temat zakupu lub abonowania
znaczków można uzyskać pod numerami telefonów:

Klienci krajowi: 052 322 72 03
Klienci zagraniczni: 48 52 322 20 24
w godzinach: 7:00 do 15:00

pcf.kraj@centrala.poczta-polska.pl (klienci krajowi)
pcf@centrala.poczta-polska.pl (klienci zagraniczni)


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij